Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Vaststelling 1e Herziening Gebiedsbeleid Rijnhaven Oost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling 1e Herziening Gebiedsbeleid Rijnhaven Oost
Citeertitel1e Herziening Gebiedsbeleid Rijnhaven Oost
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageGebiedsbeleid Rijnhaven Oost herziening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2019Herziening gebiedsbeleid

05-06-2019

gmb-2019-148027

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling 1e Herziening Gebiedsbeleid Rijnhaven Oost

Vaststelling 1e Herziening Gebiedsbeleid Rijnhaven Oost

 

Bekendmaking vaststelling

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maakt bekend, dat de zij op 5 juni 2019 de 1e Herziening gebiedsbeleid Rijnhaven Oost heeft vastgesteld.

Wat is het gebiedsbeleid?

Voor Rijnhaven Oost is in 2016 een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is het onder andere mogelijk dat de regels (open normen) van het bestemmingsplan verder uitgelegd kunnen worden met beleidsregels. Deze beleidsregels staan in het gebiedsbeleid. Binnen deze regels kunnen initiatieven worden gerealiseerd in Rijnhaven Oost.

Waarom een herziening?

In 2016 is het gebiedsbeleid voor het eerst vastgesteld. Er is behoefte om dit beleid aan te passen door opgedane ervaringen met het beleid en nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Het gebiedsbeleid en haar grenzen

Het plangebied betreft het plangebied van het omgevingsplan Rijnhaven Oost.

Bezwaar/beroep

Tegen het vastgestelde gebiedsbeleid is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Inwerkingtreding

Het gebiedsbeleid treedt één dag na publicatie van het vaststellingsbesluit in werking.

Wanneer en waar kunt u het gebiedsbeleid inzien?

Iedereen kan het gebiedsbeleid, met identificatienummer NL.IMRO.0484.GBrijnhavenoost-VA02, digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 19 juni 2019