Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent zonnepanelen (Besluit zonnepanelen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent zonnepanelen (Besluit zonnepanelen 2019)
CiteertitelBesluit zonnepanelen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Pijnacker-Nootdorp/CVDR609822/CVDR609822_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2019nieuwe regeling

21-05-2019

gmb-2019-143602

19INT09628

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent zonnepanelen (Besluit zonnepanelen 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling BEL d.d. 14 mei 2019, 19INT08095;

 

gelet op artikel 7, lid 3 van de ‘Verordening duurzaamheidslening Pijnacker-Nootdorp, particuliere woningverbetering’ en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

  • I.

    te bepalen dat voor zonnepanelen een lening van maximaal 70% van de totale kosten wordt verstrekt, als dit wordt gecombineerd met ander maatregelen uit de maatregelenlijst van de verordening. (30%);

  • II.

    dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie en kan worden aangehaald als Besluit zonnepanelen 2019.

 

Vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2019

 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,  

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mw. F. Ravestein

burgemeester