Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Besluit van de directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland houdende regels omtrent machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland houdende regels omtrent machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019
CiteertitelBesluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Besluit mandatering en machtiging toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-201901-01-2019nieuwe regeling

03-06-2019

bgr-2019-516

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland houdende regels omtrent machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019

De directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland,

 

 

OVERWEGENDE DAT:

 

 • 1.

  de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle elk afzonderlijk de directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland hebben aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 1.61 Wet kinderopvang;

 

 • 2.

  bij de aanwijzing van de directeur publieke gezondheid als toezichthouder de colleges van burgemeester en wethouders die dat noodzakelijk vonden de directeur publieke gezondheid toestemming hebben gegeven personen werkzaam bij of voor GGD IJsselland te machtigen onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheid op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang

 

 

BESLUIT:

Artikel 1  

 • 1.

  De medewerkers van GGD IJsselland die aangesteld zijn in de generieke functie van (Para) medisch medewerker E en werkzaam zijn bij team Toezicht Kinderopvang:

  • -

   te machtigen voor de uitvoering van de toezichthoudende bevoegdheden, bedoeld in de Wet kinderopvang;

  • -

   te mandateren voor het geven van een schriftelijk bevel overeenkomstig de bepalingen in artikel 1.65, derde lid, Wet kinderopvang.

 • 2.

  De medewerkers die niet in dienst zijn van GGD IJsselland maar tijdelijk werkzaam zijn voor team Toezicht Kinderopvang:

  • -

   te machtigen voor de uitvoering van de toezichthoudende bevoegdheden, bedoeld in de Wet kinderopvang;

  • -

   te mandateren voor het geven van een schriftelijk bevel overeenkomstig de bepalingen in artikel 1.65, derde lid, Wet kinderopvang.

Artikel 2  

Als voorwaarden aan de uitoefening van het toezicht te verbinden:

 • a.

  de toezichthouders beschikken over een legitimatiebewijs van GGD IJsselland en tonen dit bewijs als hierom wordt gevraagd.

 • b.

  de toezichthouders ondertekenen stukken die zij verzenden bij de uitvoering van de toezichthoudende bevoegdheden en de uitoefening van de bevoegdheid tot het geven van een schriftelijk bevel als volgt: ‘namens de directeur publieke gezondheid’ gevolgd door de naam van de toezichthouder en de functie ‘toezichthouder Wet kinderopvang’.

Artikel 3  

Het Besluit mandatering en machtiging toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 4  

Dit besluit treedt na bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Aldus besloten op 3 juni 2019,

drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezondheid