Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Aanwijzingsbesluit inlaatverbod waterscooters en jetski’s

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inlaatverbod waterscooters en jetski’s
CiteertitelAanwijzingsbesluit inlaatverbod waterscooters en jetski’s
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drechterland/CVDR624324/CVDR624324_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-201921-05-2019Nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2019-132917

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inlaatverbod waterscooters en jetski’s

Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland,

 

Overwegende dat

  • Het ingevolge artikel 5:31a van de Algemeen Plaatselijke Verordening Drechterland 2019 (APV) verboden is een waterscooter of jetski, die zich in een kennelijk voor onmiddellijk gebruik geschikte en beoogde staat bevindt, bij zich te hebben, te brengen of daarmee het openbare water op te gaan op door het college aangewezen oevers in de gemeente.

Gelet op

  • de overlast die waterscooters en jetski’s meebrengen in de recreatiegebieden;

  • artikel 5:31a APV.

Besluit:

Het strand van Schellinkhout evenals het Haventje van Wijdenes en de rest van het buitendijks gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende plattegronden, aan te wijzen, als plaatsen waar het verboden is een waterscooter of jetski, die zich in een kennelijk voor onmiddellijk gebruik geschikte en beoogde staat bevindt, bij zich te hebben, te brengen of daarmee het openbare water op te gaan.

 

Dit besluit treedt in werking nadat het op de voor de gemeente Drechterland gebruikelijke wijze is bekend gemaakt.

 

Aldus vastgesteld op 23-04-2019

Burgemeester en wethouders van Drechterland

De secretaris,

C.M.Minnaert

De burgemeester,

M.Pijl

Gebied Schellinkhout

Gebied Wijdenes