Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Aanwijzingsbesluit grote voertuigen artikel 5:8, lid 1 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit grote voertuigen artikel 5:8, lid 1 APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit grote voertuigen artikel 5:8, lid 1 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drechterland/CVDR624324/CVDR624324_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-201921-05-2019Nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2019-126459

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit grote voertuigen artikel 5:8, lid 1 APV

Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland,

 

Overwegende dat

  • het ingevolge artikel 5:8, lid 1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Drechterland 2019 (APV) verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Gelet op

  • artikel 5:8, lid 1 APV

Besluit:

  • 1)

    Als openbare plaats, zoals bedoeld in artikel 5:8, lid 1 APV aan te wijzen:

    • De dorpen Hem en Venhuizen, gelegen binnen de provinciale weg (N506), Westerbuurt/De Buurt, Zuiderdijk en de Hemweg/Elbaweg, met uitzondering van de parkeerplaats ter hoogte van Westerkerkweg 12. In de bijlage, behorende bij dit besluit, staat dit gebied weergegeven.

Dit besluit treedt in werking nadat het op de voor de gemeente Drechterland gebruikelijke wijze is bekend gemaakt.

 

Aldus vastgesteld op 23-04-2019

Burgemeester en wethouders van Drechterland

De secretaris,

C.M.Minnaert

De burgemeester,

M.Pijl