Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Aanwijzing betaald parkeren.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing betaald parkeren.
CiteertitelAanwijzing betaald parkeren
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Aanwijzing betaald parkeren, zoals in werking getreden op 26 april 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR612778/CVDR612778_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-201901-01-2020nieuwe regeling

09-05-2019

gmb-2019-119069

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing betaald parkeren.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

  • gezien het besluit van de raad van 11 september 2018, nr. 84-2018 tot vaststelling van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018”,

 

  • gezien het collegebesluit van 19 februari 2019, corr.nr: 2019-05476 inzake Uitbreiding Autodate,

 

  • gelet op artikel 26 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018” en

 

  • gezien artikel 73 van de ‘Mandaten Veiligheid en Leefbaarheid’ van de ‘Mandaatlijst Gemeente Maastricht, van februari 2012 en laatst gewijzigd maart 2018’ waarbij besloten is de bevoegdheid ´tot het aanwijzen van plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd’ te mandateren aan de Teammanager Veiligheid en Leefbaarheid,

 

 

BESLUITEN

1. IN TE TREKKEN het bepaalde onder punt 2 van hun besluit van 13 maart 2018, corr.nr: 2018-07737, inzake “Nieuwe parkeerregulering Wyck”, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 19a van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018” mag worden geparkeerd.

2.1 WEGGEDEELTE MET PARKEERAUTOMAAT

Aan te wijzen de volgende weggedeelten, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand, als weggedeelten, waarop van maandag t/m zaterdag van 8-18.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uur en koopzondagen van 12-18.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in – voorzover aanwezig – de gemarkeerde of anderszins aangegeven parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur

Weggedeelte

Tijdsduur

Weggedeelte

Tijdsduur

Aalmoezenier Roumenplein

2 uur

Marconistraat

Onbeperkt

Aalmoezenier Roumenstraat

2 uur

Mariabastion

Onbeperkt

Aalmoezenier Verheggenplein

2 uur

Marjoleinstraat

Onbeperkt

Aalmoezenier Verheggenstraat

2 uur

Meerssenerweg (Scharnerweg tot en met huisnr 362 westzijde en nr 145 ABC oostzijde / Generaal Simpsonstraat, exclusief MOSA parkeerterrein)

Onbeperkt

Abtstraat, oostzijde -ten noorden van de Patersbaan -ten zuiden van de Calvariestraat en pand nr. 2

2 uur

Meester Ulrichweg

Onbeperkt

Achter de Barakken

behalve de plaats tegenover huisnummer 25, deze is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

2 uur

Menno van Coehoornstraat

Onbeperkt

Acht Zaligheden

Onbeperkt

Mergelweg (tussen de aansluiting met Laan van Brunswijk en Luikerweg)

Onbeperkt

Adelbert van Scharnlaan (westzijde tot aan rotonde Sibemaweg)

Onbeperkt

Minister Goeman Borgesiusplantsoen

Onbeperkt

Aert van Trichtweg

Onbeperkt

Minister Aalbersestraat

2 uur

Aesculaapstraat

Onbeperkt

Minister Talmastraat

2 uur

Akeleistraat

Onbeperkt

Mgr. Poelsplein

2 uur

Akerstraat -noord tussen Wilhelminasingel en Spoorweglaan -zuid tussen Wilhelminasingel en Heugemerweg

2 uur

Mgr. Poelsstraat

2 uur

Albertiplein

2 uur

Mgr. Schrijnenstraat

2 uur

Aldenhofpark -oostzijde tussen Tongerseweg en park -noordzijde tussen de Prins Bisschopsingel en het Park -tussen Prins Bisschopsingel en Tongerseplein

2 uur

Mosalunet

4 uur

Alexander Battalaan

2 uur

Mockstraat

Onbeperkt

Alfons Arïensstraat (alle parkeerplaatsen combi, behalve de parkeerplaats tegenover huisnummer 104 t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”).

2 uur

Mockveld

Onbeperkt

Ambachtsweg

Onbeperkt

Mosasaurusweg

Onbeperkt

Andoornstraat

Onbeperkt

Nassaulaan

Onbeperkt

Andre Severinweg

Onbeperkt

Navarralaan

Onbeperkt

Anemonenstraat

Onbeperkt

Nieuwenhofstraat (zuidzijde aan Stadsmuur)

2 uur

Anjelierenstraat

Onbeperkt

Nobellaan (oostzijde)

Onbeperkt

Anjoulaan

Onbeperkt

Noormannnensingel

Onbeperkt

Antonius Bieleveltstraat

2 uur

Notgerusweg

Onbeperkt

Antoon van Elenstraat

Onbeperkt

Observantenweg

Onbeperkt

Aramislaan

Onbeperkt

Franciscus Romanusweg

behalve de 7e plaats komende vanaf de Oeverwal richting Franciscus Romanusweg aan de zijde van de Maas. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

2 uur

Arcadiastraat

Onbeperkt

Old Hickoryplein

Onbeperkt

Artsenijstraat

Onbeperkt

Oog van Sint Pieter (gelegen tussen Luikerweg)

Onbeperkt

Asterstraat

Onbeperkt

Oranjeplein

Onbeperkt

Attilaweg

Onbeperkt

Orchideeënstraat

Onbeperkt

August Flamentstraat

Onbeperkt

Orleansplein

Onbeperkt

Aylvalaan

Onbeperkt

Orleansstraat

Onbeperkt

Athoslaan

Onbeperkt

Papenweg

Onbeperkt

Avenue Ceramique (tussen Akerstraat en rotonde t.h.v Serpentilunet),

4 uur

Parallelweg (tussen Stationsstraat en Theodoor Schaepkensstraat, behalve de parkeerplaats op de Parallelweg t.h.v. nr 33. Deze is bestemd t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”).

2 uur

Baron van Hövellstraat

2 uur

Parkweg

Onbeperkt

Bastionstraat

Onbeperkt

Pastoor Delruellestraat

Onbeperkt

Becanusstraat

Onbeperkt

Pastoor Habetsstraat

Onbeperkt

Beeldsnijdersdreef (oostzijde)

Onbeperkt

Pastoor Kribsweg

Onbeperkt

Begoniastraat

Onbeperkt

Pastoor Wijnenweg

Onbeperkt

Bellefroidlunet

behalve de plaats tegenover appartementencomplex met huisnummers 20A t/m 22F, het eerste vak links vanaf de Zeguerslunet. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

4 uur

Pater Lemmensstraat (alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats bij de splitsing met de St Hubertuslaan t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”).

Onbeperkt

Bergweg

Onbeperkt

Paus Johannes 23 straat

2 uur

Bieslanderweg (tussen Tongerseweg en Cannerweg)

Onbeperkt

Paus Leo XIII plein

2 uur

Bilserbaan

Onbeperkt

Paus Leo XIII straat

2 uur

Blekerij

Onbeperkt

Peerboltestraat

2 uur

Bloemenweg (alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/w gelegen parkeerplaats; tegenover huisnummer 38, t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”).

2 uur

Perroenweg

Onbeperkt

Bonnefantenstraat (ten zuiden van Academieplein)

2 uur

Pierre Kerstenstraat

2 uur

Boschstraat (beide zijden tussen Achter de Barakken en Maasboulevard)

2 uur

Plateauweg

Onbeperkt

Bosscherweg (vanaf huisnummer 185 t/m 235)

2 uur

Plenkershoven

Onbeperkt

Bourgognestraat

2 uur

Polvertorenstraat (zuidzijde tussen Hertogsingel en oostelijke gedeelte Polvertorenstraat)

2 uur

Brandenburgerplein

Onbeperkt

Porselijnstraat (oostzijde)

Onbeperkt

Brandenburgerweg

Onbeperkt

Porthoslaan

Onbeperkt

Brouwersweg (tussen Volksbondweg en Florasingel)

Onbeperkt

President Rooseveltlaan (oostzijde A2 tussen Voltastraat en Frankenstraat)

Onbeperkt

Brusselsestraat (combi)

2 uur

Prinsesselaan

Onbeperkt

Brusselseweg (vanaf Bilserbaan/Orleansstraat tot aan rotonde Fagotstraat/Frans van de Laarstraat).

Onbeperkt

Prins Bisschopsingel -zuidelijke ventweg tussen Sint. Hubertuslaan en Maas -noordelijke ventweg tussen Sint Hubertuslaan en Aldenhofpark

Onbeperkt

Burgemeester Ceulenstraat

Onbeperkt

Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg noordzijde tussen Sint Hubertuslaan/SintPieterskade)

4 uur

Cabergerweg (tussen Stantensingel en Fort Willemweg)

Onbeperkt

Prinsenlaan

onbeperkt

Calvariestraat (combi)

2 uur

Prins Hessen Casselstraat (combi)

4 uur

Cannerweg (tussen Tongerseweg en Aramislaan)

Onbeperkt

Prins Mauritslaan (tussen A2 en Sibemaweg)

Onbeperkt

Capucijnenstraat -noord-/westzijde tussen Herbenusstraat en Hoogfrankrijk -noord-/oostzijde ten zuiden van aansluiting Herbenusstraat -oostzijde tussen Grote Gracht en Capucijnengang

2 uur

Professor van Benedenstraat

Onbeperkt

Castelmorelaan

Onbeperkt

Professor Cobbenhagenstraat

Onbeperkt

Champs Elyseesweg

Onbeperkt

Professor Crahaystraat

Onbeperkt

Christiaan Sterckstraat

Onbeperkt

Professor Dumoulinstraat

Onbeperkt

Chrysantenstraat

Onbeperkt

Professor Henketplein

Onbeperkt

Clavareaustraat

Onbeperkt

Professor Kernstraat

Onbeperkt

Clermontlunet

4 uur

Professor Martensstraat

Onbeperkt

Condestraat

Onbeperkt

Professor Moserstraat

Onbeperkt

Daemslunet

4 uur

Professor Mullerstraat

Onbeperkt

D’Artagnanlaan

Onbeperkt

Professor Nypelsstraat

Onbeperkt

Dauphinstraat

Onbeperkt

Professor Pasmansstraat

Onbeperkt

Dokter Bakstraat

Onbeperkt

Professor Pieter Willemsstraat

Onbeperkt

Dokter van Kleefstraat

Onbeperkt

Professor Roerschstraat

Onbeperkt

Duboisdomein

Onbeperkt

Professor Scholstraat

Onbeperkt

Duitsepoort (ten zuiden van de Sphinxlunet)

Onbeperkt

Professor Thomassenstraat

Onbeperkt

Duitsepoort (tussen Spoorweglaan en Sphinxlunet)

2 uur

Proosdijweg

Onbeperkt

Eburonenweg

Onbeperkt

Randwycksingel

Onbeperkt

Edisonstraat (oostzijde)

Onbeperkt

Ranonkelstraat

Onbeperkt

Edmond Jasparstraat

Onbeperkt

Ravelijnstraat

Onbeperkt

Eenhoornsingel

Onbeperkt

Rechtstraat (tussen Wycker Brugstraat en Sint Maartenslaan)

2 uur

Elisabeth Strouvenlaan

Onbeperkt

Rechtstraat (tussen Wycker Brugstraat en Hoogbrugstraat)

1 uur

Endepolsdomein (westzijde tussen Paul Henri Spaaklaan en Universiteitssingel)

Onbeperkt

Recollectenweg (tussen Observantenweg / Plateauweg)

2 uur

Erfprinsbastionstraat

Onbeperkt

Remalunet

4 uur

Factorijstraat

Onbeperkt

Renier Nafzgerstraat

Onbeperkt

Fagotstraat (zuidzijde)

Onbeperkt

Resedastraat

Onbeperkt

Fatimaplein

Onbeperkt

Ringovenweg

Onbeperkt

Florasingel

Onbeperkt

Robert Schumandomein

Onbeperkt

Fons Olterdissenstraat

Onbeperkt

Rozenstraat

Onbeperkt

Forum nabij Joseph Bechlaan (oostelijk gelegen plaatsen op het Forum)

Onbeperkt

Ruiterij

2 uur

Franciscus Romanusweg

2 uur

Ruttensingel

Onbeperkt

Frankenstraat (huisnummers:even 118 t/m 200 – oneven 139 t/m 207 AB),

behalve de plaats tegenover huisnummer 51, het eerste vak rechts komende vanaf de Koning Clovisstraat/Czaar Peterstraat. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

Onbeperkt

Scharnerweg -tussen spoor en A2 -westzijde vanaf A2 tot aan rotonde Sibemaweg

Onbeperkt

Franklinstraat

Onbeperkt

Schildersplein

2 uur

Franquinetstraat

Onbeperkt

Sebastianenweg

Onbeperkt

Fransensingel

2 uur

Seringenstraat

Onbeperkt

Frederic Stroekenstraat

2 uur

Severenplein (tussen Cramer van Brienenstraat en Ambyerstraat-noord)

Onbeperkt

Frederikbastion

Onbeperkt

Sibemaweg (noordgedeelte tot aan rotonde met Adelbert van Scharnlaan)

Alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats nabij de rotonde t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

Onbeperkt

Frontensingel (gedeelte ten zuiden van de oprit Noorderbrug tot aan Milieupark)

2 uur

Sint Amandusstraat

Onbeperkt

Furniusstraat

Onbeperkt

Sint Annadal (noord-oostzijde)

Onbeperkt

Gaetano Martinolaan -oostzijde tussen Paul Henri Spaaklaan en Joseph Bechlaan. -westzijde voorzover gelegen tussen P. Henri Spaaklaan en inrit Forum. -zuid-/westzijde,vanaf inrit Forum tot aan Joseph Bechlaan

Onbeperkt

Sint Annalaan

Onbeperkt

Gardelaan

Onbeperkt

Sint Antoniuslaan (noordzijde)

2 uur

Gardeniersstraat

Onbeperkt

Sint Gerardusweg

Onbeperkt

Gascognelaan

Onbeperkt

Sint Gerlachusweg

Onbeperkt

Gebroeders Hermansstraat

2 uur

Sint Hubertuslaan -tussen Prins Bisschopsingel en Luikerweg -tussen Prins Bisschopsingel en Henri Hermanspark, met uitzondering van de parkeerplaatsen voor de woningen 1 t/m 26

Onbeperkt

Gebroeders Moorsweg

Onbeperkt

Sint Lambertuslaan (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

Onbeperkt

Gebroeders van Limburglaan

2 uur

Sint Lambertuslaan (tussen van Heylerhofflaan en Prins Bisschopsingel)

4 uur

Generaal Simpsonstraat (tussen Meerssenerweg en Old Hickoryplein)

Onbeperkt

Sint Lucassingel

Onbeperkt

Gentiaanstraat

Onbeperkt

Sint Maartenslaan

2 uur

Gerard van Wermweg

Onbeperkt

Sint Maartenspoort

2 uur

Gildenweg

Onbeperkt

Sint Maternusstraat

Onbeperkt

Glacisweg

Onbeperkt

Sint Monulphusweg

Onbeperkt

Goltziusstraat

2 uur

Sint Nicolaasstraat (tussen Brusselsestraat en Jekerstraat)

2 uur

Graaf van Waldeckstraat

Onbeperkt

Sint Odastraat

Onbeperkt

Grote Gracht

1 uur

Sint Pieterskade (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

Onbeperkt

Halvemaanstraat

Onbeperkt

Sint Pieterskade (tussen Poort Waarachtig en Prins Bisschopsingel)

4 uur

Heerdergroenweg

Onbeperkt

Sint Pietersluisweg

Onbeperkt

Heerderweg

Onbeperkt

Sint Pieterstraat (beide zijden ten zuiden van Kleine Looiersstraat incl. de brug over de Jeker (noord-/oostzijde vanaf een punt op 20 meter vanaf de Kleine Looiersstraat.)

2 uur

Heerderdwarsstraat

Onbeperkt

Sint Rochusweg

Onbeperkt

Heimoweg

Onbeperkt

Sint Servaasbolwerk (noord-/oostzijde vanaf Calvariestraat, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats t.b.v. van het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”).

2 uur

Henri Hermanspark (alle parkeerplaatsen combi, behalve de parkeerplaats gelegen op de hoek Sint Hubertuslaan / Henri Hermanspark tegenover perceel H. Hermanspark nr 4 t.b.v. van het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

4 uur

Sint Theresiaplein (terrein voor hoofdingang Theresiaparochie)

Onbeperkt

Herbenusstraat -westzijde (tussen Laagfrankrijk en huisnr. 84 en tussen Zakstraat / Kazemattenstraat) -oostzijde (tussen Kazemattenstraat / Hoogfrankrijk) -zuid-/oostzijde tussen Brusselsestraat en Zakstraat

2 uur

Sint Willibrordusstraat

Onbeperkt

Hertellplein

2 uur

Sonnevillelunet

4 uur

Hertogsingel (zuid-/westzijde tussen Tongerseplein en Koningin Emmaplein)

Onbeperkt

Sphinxlunet

4 uur

Hertogsingel (oostelijke ventweg tussen Calvariestraat en het Tongerseplein)

2 uur

Spoorweglaan

2 uur

Hennequinstraat (voor huisnumers 39 en 41A/B)

onbeperkt

Statensingel -oostzijde is combi parkeren.

2 uur

Henri du Montstraat

2 uur

Stationsstraat

1 uur

Henri Govaertsweg

Onbeperkt

Stellalunet

4 uur

Het Bat

behalve de plaats voor nummer 12, het derde vak vanaf de hoek, naast de 2 parkeerplaatsen voor elektrisch laden. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

2 uur

Thorbeckeplantsoen

Onbeperkt

Heugemerweg (ten zuiden van Sphinxlunet)

2 uur

Tongerseplein (noord-/westzijde tussen Tongerseweg/Hertogsingel)

Onbeperkt

Hoge Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Burgemeester Ceulenstraat)

Onbeperkt

Tongerseplein -noord-/oostzijde -zuid-/oostzijde tussen Tongerseweg en oostelijke ventweg Prins Bisschopsingel

2 uur

Holsteinbastion

Onbeperkt

Tongersestraat (noord-/oostzijde tussen Patersbaan/Minderbroedersberg en Polvertorenstraat /Abtstraat)

2 uur

Hubert Parisstraat

2 uur

Tongerseweg (tussen Tongerseplein en Aramislaan/Javastraat)

Onbeperkt

Hunnenweg

Onbeperkt

Tongerseweg (gedeelte tussen Tongersetraat en Tongerseplein)

2 uur

Hyacintenstraat

Onbeperkt

Trianonstraat

Onbeperkt

Jekerschans

Onbeperkt

Trocaderostraat

Onbeperkt

Jekerweg

Onbeperkt

Tuindersstraat

Onbeperkt

Jonkheer Ruysstraat

2 uur

Tulpenstraat

Onbeperkt

Joseph Hollmanstraat

Onbeperkt

Universiteitssingel (vanaf Gaetano Martinolaan tot aan zuidelijke inrit particulier parkeerterrein)

Onbeperkt

Kalfstraat

Onbeperkt

Valentijn Clotsstraat

2 uur

Kardinaal van Rossumplein

2 uur

Van Eyckstraat

2 uur

Kardinaal van Rossumstraat

2 uur

Van Hasseltkade -tussen Kleine Gracht en Maastrichter Grachtstraat -westzijde tussen Kleine Grachtstraat/Gubbelstraat en Gubbelstraat/Hoenderstraat

2 uur

Karel de Vogelstraat

2 uur

Van Heylerhofflaan (combi)

4 uur

Kastanjelaan

Onbeperkt

Vaubanstraat

Onbeperkt

Koepelstraat

Onbeperkt

Via Regia (tussen sint Annadal en rotonde Porseleinstraat/Nobellaan, alle parkeerplaatsen combi, behalve de n/o gelegen plaats tussen Dokter van Kleefstraat en Vic Reindersstraat welke gereserveerd is voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onderbord) “Autodate".

Onbeperkt

Kolpingstraat

2 uur

Victor de Stuersstraat

Onbeperkt

Kommel (straat) (combi)

2 uur

Vic. Reindersstraat

Onbeperkt

Koningin Emmaplein (tussen Sint Annalaan / Hertogsingel en Hertogsingel / Brusselsestraat)

Onbeperkt

Viertorenstraat

Onbeperkt

Koningin Emmaplein (zuid-/oostzijde tussen Brusselsestraat en Hertogsingel)

2 uur

Voedingskanaalweg

2 uur

Koningsplein

Onbeperkt

Volksbondweg

Onbeperkt

Kruisherengang (combi)

2 uur

Volksplein

Onbeperkt

Laag Frankrijk (ten westen van Statensingel)

2 uur

Voltastraat (behalve de twee plaatsen t.h.v. huisnrs 32-34 t.b.v. het exclusief gebruik van huisarts en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord arts)

Onbeperkt

Lage Barakken

2 uur

Waldeck Pyrmontstraat

Onbeperkt

Lage Kanaaldijk (vanaf Sint Lambertuslaan tot Ursulinenweg)

Onbeperkt

Weryweg

Onbeperkt

Laurent Polisstraat

Onbeperkt

Weustenraadstraat

Onbeperkt

Leidenlaan (zuid-/oostzijde)

Onbeperkt

Wijngaardstraat

Onbeperkt

Leo Moonenstraat

2 uur

Wilgenlaan

Onbeperkt

Lodewijk de Bisschopstraat

2 uur

Wilhelminasingel behalve:

-de plaatsen gelegen op de noord/oostelijke ventweg tussen Antoon Lipkensstraat en Mathias Wijnandsstraat en

-de meest zuidelijk gelegen plaats op de westelijke ventweg (oostzijde) tegenover huisnummer 110. Deze is gereserveerd voor het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”.

2 uur

Louis Loyensstraat (zuidzijde oneven huisnummers)

2 uur

Willem Vliegenstraat

Onbeperkt

Luikerweg

Onbeperkt

Wycker Brugstraat

1 uur

L. van Middelhovenweg

Onbeperkt

Wycker Grachtstraat

2 uur

Maagdendries (tussen Bogaardenstraat en Lindenkruis)

2 uur

Zakstraat

2 uur

Maasboulevard -westzijde tussen de Hoenderstraat en Kleine Gracht -oostzijde ter hoogte van de Kamer van Koophandel

2 uur

Zeguerslunet

4 uur

 

 

Zwingelput

2 uur

 

2.2TERREINEN MET PARKEERAUTOMAAT

Aan te wijzen de volgende terreinen (of weggedeelten welke vallen onder terreinparkeren), gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand als parkeerterrein, waarop tegen betaling van parkeerbelasting in de parkeerapparatuur (parkeerautomaat) in de – voorzover aanwezig – gemarkeerde parkeervakken mag worden geparkeerd van maandag t/m zaterdag van 8-18.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uur en koopzondagen van 12-18.00 uur voor een door hen door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur.

Weggedeelte

Tijdsduur

Weggedeelte

Tijdsduur

Academieplein (behalve de vier vergunninghoudersplaatsen direct gelegen aan de rechterzijde, voor de hoofdingang van de Jan van Eijck Academie)

4 uur

Maasboulevard (John F. Kennedybrug)

Ten oosten van Maasboulevard: - onder noordelijke afrit John F. Kennedybrug - onder zuidelijke afrit westzijde J.F. Kennedybrug - gedeelte tussen de noordelijke en zuidelijke afritten onder de J.F. Kennedybrug

Ten westen van de Maasboulevard: - gedeelte onder de J.F. Kennedybrug gelegen aan de Prins Bisschopssingel

Onbeperkt

Fort Willemweg (Kastanjelaan/Cabergerweg)

Onbeperkt

Sint Theresiaplein (terrein voor de hoofdingang van de Sintt Theresiaparochie)

Onbeperkt

Fransensingel (onder de Noorderbrug)

4 uur

 

 

 

2.3 WEGGEDEELTE MET PARKEERAUTOMAAT

Aan te wijzen de volgende weggedeelten, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand, als weggedeelte, waarop van maandag t/m vrijdag van 8-17.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uur en zaterdag en koopzondagen van 12-17.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in voorzover aanwezig – de gemarkeerde of anderszins aangegeven parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur.

Laan van Brunswijk

 

3. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op 21 mei 2019.

 

Maastricht, 9 mei 2019.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Teammanager Beleid en Juridische Zaken V&L,

 

 

Mr. S.M.E. Houben