Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
1Stroom

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent de Conversietabel HR21 1Stroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie1Stroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent de Conversietabel HR21 1Stroom
CiteertitelConversietabel HR21 1Stroom
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2019nieuwe regeling

25-04-2019

bgr-2019-485

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent de Conversietabel HR21 1Stroom

Het Dagelijks Bestuur van 1Stroom;

 

Overwegende:

 

dat voor de uitvoering van het sectorale functiewaarderingssysteem HR21 noodzakelijk is dat er een conversietabel wordt vastgesteld;

 

Gelet op:

 

de bereikte overeenstemming in de commissie  voor Bijzonder Georganiseerd Overleg van 28 november 2018 ter zake de samenstelling van de conversietabel;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de:

 

Conversietabel HR21 1Stroom

 

Schaal

Bandbreedte

Punten

1

51

0-51

2

10

51-61

3

15

62-76

4

65

77-141

5

75

142-216

6

75

217-291

7

80

292-371

8

80

372-451

9

80

452-531

10

50

532-581

10a

70

582-651

11

85

652-736

11a

45

737-781

12

50

782-831

13

130

832-961

14

25

962-986

15

14

987-1000

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 1Stroom van 25 april 2019.

 

De secretaris,

C.J. (Chris) Papjes

De voorzitter,

A.J. (Arend) van Hout