Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende nadere regels omtrent het plaatsen van driehoek reclameborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende nadere regels omtrent het plaatsen van driehoek reclameborden
CiteertitelNadere regels plaatsen driehoek reclameborden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiderdorp/CVDR622270/CVDR622270_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2019nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-109485

Z01DC61912F

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende nadere regels omtrent het plaatsen van driehoek reclameborden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 

Gelet op de artikel 2:10 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2019;

Overwegende dat het wenselijk is dat om alleen voor activiteiten en evenementen in de regio driehoek reclameborden te laten plaatsen en om commerciële aankondigen te kunnen weren;

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels plaatsen driehoek reclameborden

 

Om massale plaatsing van driehoek reclameborden door de gehele gemeente te voorkomen,

verkeersonveilige situaties te vermijden en inbreuk op de woon- en leefomgeving tegen te gaan dient voor het plaatsen van driehoekreclameborden een melding bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend. Deze melding dient minimaal drie weken voor plaatsing van de borden te worden ingediend en dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

 • 1.

  Het plaatsen van driehoekreclameborden is alleen toegestaan voor evenementen en activiteiten die voldoen aan de hieronder genoemde criteria:

 • Het evenement/ de activiteit:

  • -

   heeft een tijdelijk karakter;

  • -

   is voor een breed publiek (particulieren/ consumenten en instellingen) toegankelijk;

  • -

   heeft een sociaal-cultureel karakter, ofwel een maatschappelijk belang;

  • -

   mag geen betrekking hebben op een bepaald commercieel merk of product;

  • -

   heeft geen betrekking op tijdelijke prijskortingen of commerciële acties voor een product of deel van het assortiment;

  • -

   mag niet gericht zijn op bedrijven (business-to-business-communicatie);

  • -

   mag geen betrekking hebben op alcohol- en tabaksproducten.

 • 2.

  De aangekondigde evenementen en activiteiten moeten binnen de gemeente Leiderdorp plaatsvinden of uitstraling hebben c.q. van belang zijn voor inwoners en bezoekers van Leiderdorp.

   

 • 3.

  Voor eenzelfde activiteit mogen maar één keer per half jaar driehoek reclameborden worden geplaatst.

   

 • 4.

  Er mogen maximaal 30 borden tegelijkertijd in de gemeente geplaatst worden ( 10 borden door drie verschillende aanvragers)

 

 

Indien de melding voldoet krijgt men toestemming om de borden te plaatsen onder de volgende voorwaarden:

 

 • 1.

  U verleent direct uw medewerking op aanwijzing of bevel van:

  • -

   de politie;

  • -

   de brandweer;

  • -

   het college van burgemeester en wethouders;

  • -

   de burgemeester;

  • -

   de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2.

  De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de staat van de te plaatsen driehoek borden. De borden dienen wind- en watervast te zijn.

   

 • 3.

  De minimumafstand tussen de driehoekreclameborden bedraagt 30 meter. De borden dienen zodanig te worden geplaatst dat het verkeer geen hinder ondervindt of er uitzicht belemmerende situaties ontstaan.

   

 • 4.

  Plaatsing is niet toegestaan binnen een afstand van 50 m van een rotonde, voetgangersoversteekplaats, kruising of andere aansluiting met een openbare weg.

   

 • 5.

  Plaatsing rondom verkeersborden of bomen is verboden.

   

 • 6.

  De borden dienen langs de Engelendaal en de Persant Snoepweg geplaatst te worden.

   

 • 7.

  Op elk driehoekreclamebord moet een contactpersoon met zijn telefoonnummer, datum van plaatsing en datum van verwijdering van het bord staan vermeld.

   

 • 8.

  De driehoekreclameborden moeten binnen 3 dagen na afloop van het evenement of de activiteit zijn verwijderd.

   

 • 9.

  Plaatsing mag gedurende een periode van maximaal 3 weken op de in lid 8 aangewezen locaties, direct voorafgaande aan de datum van het evenement of de activiteit.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 9 april 2019.

H. Romeijn

Secretaris

L.M. Driessen-Jansen

Burgemeester