Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Limburg-Noord

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio Limburg-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleid aanwijzing bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio Limburg-Noord
CiteertitelBeleid aanwijzing bedrijfsbrandweren
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleid aanwijzing bedrijfsbrandweren
Externe bijlageAanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRLN

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2019Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren

25-01-2019

bgr-2019-416

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio Limburg-Noord

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord (VRLN) heeft op 25 januari 2019 het Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren vastgesteld. Artikel 31 van de (Wvr) geeft besturen van veiligheidsregio’s de mogelijkheid inrichtingen te verplichten om een bedrijfsbrandweer te hebben, als deze inrichtingen in geval van brand of ongeval een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kunnen opleveren. In de praktijk komt dit neer op bedrijven waarvan de activiteiten risico’s opleveren, w

 

Het beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren VRLN kunt u inzien via de bijlage bij deze elektronische bekendmaking. Kijk hiervoor links op deze pagina onder: 'Externe bijlagen'. Het is ook te raadplegen op de website van de VRLN www.vrln.nl

 

Voor meer informatie over het handhavingsbeleid kunt u contact opnemen met de afdeling risicobeheersing, te bereiken via het algemene telefoonnummer van de VRLN 088-1190000

 

 

 

Dagelijke bestuur

Namens deze,

A.S. Scholten

Voorzitter