Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Limburg-Noord

Handhavingsbeleid Industriële veiligheid Veiligheidsregio Limburg-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingHandhavingsbeleid Industriële veiligheid Veiligheidsregio Limburg-Noord
CiteertitelHandhavingsbeleid industriële veiligheid VRLN
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpHandhavingsbeleid Industriële veiligheid
Externe bijlageHandhavingsbeleid Industriële veiligheid VRLN

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2019Handhavingsbeleid Industriële veiligheid

25-01-2019

bgr-2019-415

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsbeleid Industriële veiligheid Veiligheidsregio Limburg-Noord

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord (VRLN) heeft op 25 januari 2019 het Handhavingsbeleid Industriële veiligheid en het Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren vastgesteld. Met dit handhavingsbeleid legt het bestuur van de veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg beleid vast voor de handhaving van de artikelen 31 en 48 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de artikelen van het Brzo die een nadere uitwerking geven aan artikel 48 Wvr. Dit handhavingsbeleid bestaat uit een toezicht- en een sanctiestrategie. De toezichtstrategie geeft aan hoe de veiligheidsregio’s invulling geven aan hun toezichthoudende taak. Uit de sanctiestrategie volgt hoe de besturen van de veiligheidsregio’s reageren op een geconstateerde overtreding. Daarbij wordt opgemerkt dat voor overtredingen van het Brzo 2015 de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 met de daarbij behorende oplegnotitie en de nieuwe tabel van bijlage A van september 2017 wordt gevolgd. Dit is ook als zodanig in onderhavig beleid verwoord.

 

Het handhavingsbeleid VRLN kunt u inzien via de bijlage bij deze elektronische bekendmaking. Kijk hiervoor links op deze pagina onder: 'Externe bijlagen'. Het is ook te raadplegen op de website van de VRLN www.vrln.nl

 

Voor meer informatie over het handhavingsbeleid kunt u contact opnemen met de afdeling risicobeheersing, te bereiken via het algemene telefoonnummer van de VRLN 088-1190000

 

 

 

Dagelijke bestuur

Namens deze,

A.S. Scholten

Voorzitter