Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 92, tweede lid, van de Woningwet
 4. artikel 18.1a, eerste lid, van de Wet milieubeheer
 5. artikel 148, eerste lid, van de Wet geluidhinder
 6. artikel 95, eerste lid, van de Wet bodembescherming
 7. artikel 17 van de Leegstandwet
 8. artikel 7.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
 9. artikel 33 van de Huisvestingswet 2014
 10. artikel 41, eerste lid, van de Drank- en Horecawet
 11. artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 12. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 13. artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 14. artikel 76a van de Wet werk en bijstand
 15. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 16. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 17. artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 18. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemert-Bakel/CVDR309243/CVDR309243_4.html
 19. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemert-Bakel/CVDR319527/CVDR319527_2.html
 20. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemert-Bakel/CVDR368784/CVDR368784_1.html
 21. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemert-Bakel/CVDR85121/CVDR85121_1.html
 22. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemert-Bakel/CVDR98401/CVDR98401_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201924-04-2019Nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-97564

Zaaknr. 18701-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op de artikelen:

 

 • 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)

 • 92, tweede lid, van de Woningwet juncto artikel 5.10, derde lid, van de Wabo

 • 18.1a, eerste lid, van de Wet milieubeheer juncto artikel 5.10, derde lid, van de Wabo

 • 148, eerste lid, van de Wet geluidhinder juncto artikel 5.10, derde lid, van de Wabo

 • 95, eerste lid, van de Wet bodembescherming juncto artikel 5.10, derde lid, van de Wabo

 • 17 van de Leegstandwet

 • 7.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 5.10, derde lid, van de Wabo

 • 33 van de Huisvestingswet 2014

 • 41, eerste lid, onder b, van de Drank- en Horecawet

 • 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen

 • 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s

 • 4.2 van de Wet basisregistratie personen

 • 76a van de Participatiewet

 • 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

 • 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

 • 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • 6.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gemert-Bakel

 • 14 van de Marktverordening gemeente Gemert-Bakel 2013

 • 6.1 van de Verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Gemert-Bakel 2015

 • 10, tweede lid, van de Verordening naamgeving en adressering Gemert-Bakel

 • 29 van de Monumentenverordening 2011 gemeente Gemert-Bakel

besluit:

 • 1.

  Coördinator Peelland Interventie Team (PIT) aan te wijzen als toezichthouder;

 • 2.

  dit besluit in werking te laten treden daags na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 9 april 2019 door het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel,

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen

de secretaris,

A.J.L.G. vanOudheusden

 

Aldus vastgesteld op 9 april 2019 door de burgemeester van Gemert-Bakel,

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen