Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Nadere regels vergunningvrije/meldingplichtige evenementen (Algemene plaatselijke verordening (Apv))

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels vergunningvrije/meldingplichtige evenementen (Algemene plaatselijke verordening (Apv))
CiteertitelNadere regels vergunningvrije/meldingplichtige evenementen (Apv)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNadere regels vergunningvrije/meldingplichtige evenementen (Apv)
Externe bijlageAlgemene voorschriften

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Voorst/611879/CVDR611879_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2019Nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-89451

2019-17915

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels vergunningvrije/meldingplichtige evenementen (Algemene plaatselijke verordening (Apv))

Artikel 1 Géén vergunningplicht of meldingsplicht

Geen vergunning of melding is vereist voor een evenement, indien:

 • a.

  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;

 • b.

  het evenement tussen 8.00 en 24.00 uur plaatsvindt;

 • c.

  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 8.00 uur of na 23.00 uur;

 • d.

  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • e.

  het plaatsvindt op één dag;

 • f.

  slechts kleine objecten, waarbij tenten buiten beschouwing worden gelaten, worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object; en

 • g.

  er een organisator is.

Artikel 2 Géén vergunningplicht maar meldingsplicht

Geen vergunning maar een melding is vereist voor een evenement, indien:

 • a.

  het aantal aanwezigen tussen de 150 en 500 personen bedraagt;

 • b.

  het evenement tussen 8.00 en 24.00 uur plaats vindt;

 • c.

  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur of na 23.00 uur;

 • d.

  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • e.

  slechts kleine objecten, waarbij tenten buiten beschouwing worden gelaten, worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object;

 • f.

  een organisator is; en

 • g.

  de organisator binnen drie weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Artikel 3 Hardheidsclausule

In bijzondere omstandigheden kan de burgemeester binnen één week na ontvangst van de melding als bedoeld in artikel 2 het evenement verbieden als daartoe een dringende reden bestaat uit het oogpunt van openbare orde, veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

Artikel 4 Typen vergunningplichtige evenementen

In afwijking van artikel 1 en artikel 2 blijft de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Apv gelden voor evenementen waarbij geheel of gedeeltelijk sprake is van:

 • het ontsteken van een paasvuur;

 • het rijden met motorvoertuigen in show- of wedstrijdverband, anders dan een toertocht;

 • het houden van een voetbalwedstrijd met minimaal één betaalde voetbalclub;

 • een vechtsportevenement;

 • een vuurwerkshow; of

 • een helikoptervlucht.

Artikel 5 Algemene voorschriften

Voor de evenementen als bedoeld in artikel 1 en artikel 2 gelden de in de bijlage opgenomen algemene voorschriften.

Artikel 6 Citeertitel

De nadere regels kunnen worden aangehaald als Nadere regels vergunningvrije/meldingplichtige evenementen (Apv).

Twello, 9 april 2019

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

Bijlage: algemene voorschriften