Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Lochem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Lochem
CiteertitelNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Lochem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Lochem
Externe bijlageNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2019nieuwe regeling

30-10-2018

gmb-2019-87696

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Lochem

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem hebben besloten

1. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG2018, ter uitwerking van de AVOI, vast te stellen als nadere regel van de AVOI;

 

2. De huidige Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen van 15 maart 2016 in te trekken;

 

3. Het besluit onder 1 bekend te maken en op de dag na bekendmaking in werking te laten treden.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018.

 

De secretaris, De burgemeester,

R. Starke, S. van 't Erve