Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Gemeente Brunssum 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Gemeente Brunssum 2019
CiteertitelUitvoeringsprogramma Vergunningverlening Gemeente Brunssum 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenUrenramingen uitvoeringsprogramma 2019 Activiteiten Afdelingsplan 2018 Kwaliteitscriteria Uitvoeringsprogramma Gemeente Brunssum 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201931-12-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-86143

885860

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Gemeente Brunssum 2019

Het college heeft op 26 maart 2019 het ‘Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Gemeente Brunssum 2019’vastgesteld. Het programma heeft een wettelijke grondslag, namelijk een recente wijziging van de Wabo. Op grond van deze wetswijziging is de gemeente verplicht de doelen die ze zich stelt op het gebied van vergunningverlening vast te leggen in beleid. Aan de doelen moeten activiteiten worden verbonden. Die activiteiten moeten voldoende meetbaar worden uitgewerkt in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Op die manier wordt de vergunningverlening verder georganiseerd en wordt de kwaliteit nog verder verbeterd. Jaarlijks wordt daarom een uitvoeringsprogramma gemaakt om de doelen uit het beleid verder uit te werken.’