Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Lijst van beeldbepalende panden en Subsidieverordening beeldbepalende panden 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLijst van beeldbepalende panden en Subsidieverordening beeldbepalende panden 2002
CiteertitelLijst van beeldbepalende panden en Subsidieverordening beeldbepalende panden 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002nieuwe regeling

17-12-2001

D'n Uitkijk, 01-06-2007

R 01-094

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijst van beeldbepalende panden en Subsidieverordening beeldbepalende panden 2002

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2001, nummer 01-094;

gelet op het feit, dat het wenselijk is om te bevorderen dat de monumentale waarden van panden in de gemeente behouden blijven;

gelet op de relevante artikelen uit de Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

 

Lijst van beeldbepalende panden en Subsidieverordening beeldbepalende panden 2002

Artikel 1. Subsidie

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt voor elk pand dat op de gemeentelijke lijst van beeldbepalende panden staat, aan de eigenaar of eigenaren van zulk een pand een kosteloos inspectie-abonnement op de diensten van de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant. Zulks uitgaande van een tweejaarlijkse inspectie (of, indien dit volgens de Monumentenwacht noodzakelijk is, een inspectie met een andere frequentie). Deze verstrekking omvat de abonnementskosten, het uurtarief en de materiaalkosten welke door de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant in rekening worden gebracht.

Artikel 2. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De in artikel 1 dezer verordening vermelde verstrekking vindt slechts dan plaats, wanneer uit het inspectierapport van de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant blijkt, dat het pand in kwestie in redelijke staat van onderhoud verkeert, alsook dat de monumentale waarde ervan niet is verminderd ten opzichte van de situatie op het moment van plaatsing van het pand op de gemeentelijke lijst;

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, vindt de in de artikel 1 dezer verordening vermelde verstrekking toch plaats, wanneer de eigenaar of eigenaren van het pand in kwestie binnen zes maanden na het uitbrengen van het inspectierapport van de Stichting Monumentenwacht, het pand alsnog in redelijke staat van onderhoud heeft gebracht dan wel de monumentale waarde van het pand heeft hersteld.

Artikel 3. Ingangsdatum en vervaldatum subsidie

 • 1.

  Wanneer een pand op de gemeentelijke lijst van beeldbepalende panden wordt geplaatst, dan ontstaat er voor dat pand recht op de in de artikel 1 genoemde verstrekking. Het recht gaat direct in.

 • 2.

  Wanneer een pand van de gemeentelijke lijst van beeldbepalende panden wordt afgevoerd, dan vervalt het recht voor dat pand op de in artikel 1 dezer verordening genoemde verstrekking.

Artikel 4. Citeertitel en in werking treden

1 Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening beeldbepalende panden 2002.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Reusel-De Mierden, welke werd gehouden op 17 december 2001.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

Reusel

 

1.         Hondsbos 21 te Reusel

2.         Turnhoutseweg 54-a te Reusel

3.         Turnhoutseweg 56 te Reusel

4.         Turnhoutseweg 9 te Reusel

5.         Turnhoutseweg 11 te Reusel

6.         Turnhoutseweg 13 te Reusel

7.         Turnhoutseweg 17 te Reusel

8.         Turnhoutseweg 19 te Reusel

9.         Turnhoutseweg 21 te Reusel

10.       Turnhoutseweg 23 te Reusel

11.       Kerkplein 1 te Reusel (kerk)

12.       Kerkstraat 1 te Reusel (pastorie)

13.       Voort 13 te Reusel

14.       Wilhelminalaan 31 te Reusel

15.       Lensheuvel 54 te Reusel

16.       Lensheuvel 56 te Reusel

17.       Turnhoutseweg 27 te Reusel

18.       Turnhoutseweg 49 te Reusel

19.       Wilhelminalaan 28 te Reusel

20.       Wilhelminalaan 34 te Reusel

 

Lage Mierde

21.       Bernardusweg 1 te Lage Mierde

22.       Bernardusweg 3 te Lage Mierde

23.       Bernardusweg 5 te Lage Mierde

24.       Hoogemierdseweg 13 te Lage Mierde

25.       Kloosterstraat 11 te Lage Mierde

26.       Vloeieind 9 te Lage Mierde

27.       Hoosemansstraat 4 te Lage Mierde

28.       Dorpsplein 13 te Lage Mierde

29.       Dorpsplein 27 te Lage Mierde

30.       Braakhoek 3 te Lage Mierde

31.       Braakhoek 5 te Lage Mierde

32.       Dorpsplein 11 te Lage Mierde

33.       Draaiboom 56 te Lage Mierde

34.       Vloeieind 8 te Lage Mierde

35.       Vloeieind 12 te Lage Mierde

36.       Mispeleind 3 te Lage Mierde

37.       Draaiboom 1 te Lage Mierde

 

Hooge Mierde

38.       Smidsstraat 7 te Hooge Mierde

39.       Smidsstraat 13 te Hooge Mierde

40.       Schoolstraat 13 te Hooge Mierde

41.       Schoolstraat 13-a te Hooge Mierde

42.       Sint Cornelisstraat 12 te Hooge Mierde

43.       Hoogstraat 14 te Hooge Mierde

44.       Hoogstraat 14-a te Hooge Mierde

45.       Hoogstraat 27 te Hooge Mierde

46.       Kuilenrode 9 te Hooge Mierde

47.       Smidsstraat 19 te Hooge Mierde

48.       Hoogstraat 2 te Hooge Mierde

49.       Prins Hendriklaan 2 te Hooge Mierde

 

Hulsel

50.       Kerkweg 2 te Hulsel

51.       Willibrordlaan 27 te Hulsel

52.       Willibrordlaan 23 te Hulsel