Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Beleidsregel digitaal indienen bezwaarschift gemeentelijke belastingen en WOZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel digitaal indienen bezwaarschift gemeentelijke belastingen en WOZ
CiteertitelBeleidsregel digitaal indienen bezwaarschift gemeentelijke belastingen en WOZ
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2019Nieuwe regeling

01-04-2019

gmb-2019-82825

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel digitaal indienen bezwaarschift gemeentelijke belastingen en WOZ

De heffingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid aanhef en onderdeel b, Gemeentewet van de gemeente Het Hogeland besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

 

  • 1.

    Het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de heffingsambtenaar via de gemeentelijke website met ondertekening via “DigiD” toe te staan.

  • 2.

    Dat de elektronische weg voor bezwaarschriften geopend is onder de voorwaarden zoals genoemd onder “1” (ex artikel 2:15 Algemene wet bestuurs-recht).

  • 3.

    In vervolg voor bezwaar vatbare beschikkingen te verwijzen naar de mogelijkheid om een bezwaarschrift op deze wijze in te dienen.

 

 

Aldus vastgesteld op 1 april 2019.

De heffingsambtenaar van de gemeente Het Hogeland,

Mevrouw G. Smedinga