Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231 van de Gemeentewet
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR607375/CVDR607375_7.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2019nieuwe regeling

05-03-2019

gmb-2019-75849

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zeist;

 

gelet op artikel 231 van de gemeentewet en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Zeist;

 

 

 

besluit:

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet:

 

de Treasurer binnen het team Financiën.

drs. J.J.L.M. Janssen

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2019.

de gemeentesecretaris,

dr. H.S. Grotens

de burgemeester,

drs. J.J.L.M. Janssen