Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregel woningbouw op inbreidingslocaties gemeente Gennep 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel woningbouw op inbreidingslocaties gemeente Gennep 2019
CiteertitelBeleidsregel Woningbouw op inbreidingslocaties gemeente Gennep 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2019nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-75381

322708

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel woningbouw op inbreidingslocaties gemeente Gennep 2019

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

 

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 12 maart 2019;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de Beleidsregel woningbouw op inbreidingslocaties gemeente Gennep 2019

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Bijlage