Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Aanwijzingsbesluit medewerkers Belastingen 2019 gemeente Molenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit medewerkers Belastingen 2019 gemeente Molenlanden
Citeertitelbenoemingsbesluit medewerker belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbenoemingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201901-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-72992

1000165

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit medewerkers Belastingen 2019 gemeente Molenlanden

Het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente en artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 

besluit:

aan te wijzen als de gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van de gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet:

 

 • 1.

  de medewerkers van de volgende teams:

 

 • team Basisregistraties, Belastingen en GEO-informatie;

 • team Bestuur, Veiligheid en Kabinet;

 • team Bouw- en Woningtoezicht;

 • team Burgerzaken;

 • team Economie en Toerisme;

 • team Financieel Beleid & Control;

 • team Financiële administratie;

 • team Omgeving;

 • team Projecten;

 • team Vastgoed en Facilitaire Zaken.

 

 

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 8 januari 2019.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

drs. F. Jonker

de burgemeester

D.R. van der Borg