Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Aanwijzingsbesluit medewerkers Belastingen SVHW 2019 gemeente Molenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit medewerkers Belastingen SVHW 2019 gemeente Molenlanden
Citeertitelaanwzijingsbesluit medewerkers belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbenoemingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201901-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-72973

1000165

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit medewerkers Belastingen SVHW 2019 gemeente Molenlanden

Het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

besluit:

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van onroerende-zaakbelastingen, de roerende-zaakbelastingen, rioolheffing eigenaar, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, de precariobelasting, toeristenbelasting en BIZ-bijdrage voor de belastingjaren 2013 t/m 2018, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 

 • 1.

  de volgende medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling:

 

 • de directeur;

 • het afdelingshoofd invordering;

 • het afdelingshoofd bestanden;

 • het afdelingshoofd heffingen;

 • de controller;

 • de senior medewerkers invordering;

 • de senior medewerkers bestanden;

 • de senior medewerkers heffingen;

 • de medewerkers invordering A;

 • de medewerkers invordering B;

 • de administratief medewerkers invordering;

 • de WOZ-specialisten;

 • de WOZ-taxateurs;

 • de medewerkers WOZ A;

 • de medewerkers WOZ B;

 • de medewerkers bestanden A;

 • de medewerkers bestanden B;

 • de bestandscontroleurs;

 • de juridisch medewerkers heffingen;

 • de medewerkers heffingen A;

 • de medewerkers heffingen B;

 • de administratief medewerkers heffingen;

 • de medewerkers financiële administratie;

 • de medewerkers automatisering;

 • de medewerkers van het KCC.

 

 • 2.

  de deurwaarders in dienst van Cannock Chase.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 8 januari 2019.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

drs. F. Jonker

de burgemeester

D.R. van der Borg