Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent basisregistratie adressen en gebouwen Aanwijsbesluit Wet BAG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent basisregistratie adressen en gebouwen Aanwijsbesluit Wet BAG
CiteertitelAanwijsbesluit Wet BAG
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzings- en mandatenbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen van 6 mei 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  2. artikel 160 van de Gemeentewet
  3. artikel 168 van de Gemeentewet
  4. artikel 171 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-201902-01-2019nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-70650

2762

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent basisregistratie adressen en gebouwen Aanwijsbesluit Wet BAG

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 19 maart 2019;

 

gelet op artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

160, 168 en 171 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen het Aanwijsbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Artikel 1 - Aanwijzing ambtenaren belast met vaststelling geometrische gegevens

De landmeetkundig de medewerkers en de beheerder BAG van de afdeling Beheer openbare ruimte te belasten met de vaststelling van de geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

Artikel 2 - Intrekking

Het Aanwijzings- en mandatenbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen van 6 mei 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 3 - Inwerkingtreding

Dit besluit treedt 1 dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2019.

Artikel 4 – Citeertitel

Dit aanwijsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit Wet BAG.

Aldus besloten in de vergadering van 19 maart 2019.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

M. Salet