Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Besluit van algemene strekking van de burgemeester van Bergen op Zoom houdende het Aanwijzingsbesluit Port Security Officer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van algemene strekking van de burgemeester van Bergen op Zoom houdende het Aanwijzingsbesluit Port Security Officer
CiteertitelAanwijzingsbesluit Port Security Officer
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Port Security Officer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, eerste lid, van de Havenbeveiligingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2019nieuwe regeling

10-02-2019

gmb-2019-65057

BW19-00005

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van algemene strekking van de burgemeester van Bergen op Zoom houdende het Aanwijzingsbesluit Port Security Officer

 

De burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom,

 

Overwegende dat:

 

Ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 725/2004 , betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten en de daaruit voortvloeiende Richtlijn 2005/65/EG voor de veiligheid van havens, zoals deze Richtlijn is vastgesteld op 26 oktober 2005 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en de Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS Code) uitmondend in nationale wetgeving in de vorm van wijziging van de Havenbeveiligingswet, bij Wet van 11 mei 2007;

 

De burgemeester als autoriteit voor de havenveiligheid een havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer), als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Richtlijn, dient aan te wijzen op grond van artikel 4c van de Havenbeveiligingswet;

 

Dat aanwijzing functioneel verbonden wordt aan de functie van adviseur veiligheid in de gemeente Bergen op Zoom;

 

Gelet op de artikelen 2, eerste lid en 4c van de havenbeveiligingswet en de gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Port Security Officer

 

Artikel I Aanwijzing

De adviseur veiligheid, werkzaam bij de gemeente Bergen op Zoom wordt aangewezen als havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer).

 

Artikel II. Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Gazet en treedt in werking op 10 februari 2019.

 

Artikel III. Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Port Security Officer Bergen op Zoom.

Bergen op Zoom, 10 februari 2019.

De burgemeester voornoemd,

dr. F.A. Petter