Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit aanwijzing koopzondagen 2019 Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing koopzondagen 2019 Vijfheerenlanden
CiteertitelBesluit aanwijzing koopzondagen 2019 Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2019nieuwe regeling

26-02-2019

gmb-2019-56995

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing koopzondagen 2019 Vijfheerenlanden

Burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden;

 

 

overwegende:

 

dat op grond van de Winkeltijdenwet gemeente de mogelijkheid wordt geboden om middels een verordening vrijstelling te verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden;

 

gelet op artikel 5, eerste lid, van de Verordening Winkeltijden gemeente Leerdam (1ste wijziging);

 

gelet op artikel 5, eerste lid, van de Verordening Winkeltijden Vianen 2012;

 

dat het voormalig college van Leerdam op 18 december 2018 vijf koopzondagen voor 2019 heeft aangewezen;

 

dat het voormalig college van Vianen op 27 december 2018 twaalf koopzondagen voor 2019 heeft aangewezen;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 • 1.

  dat de verboden vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Winkeltijdenwet niet gelden voor winkels binnen het grondgebied van voormalig gemeente Leerdam op de volgende zon- en feestdagen in 2019:

   

  • 22 april, 30 mei en 7 juli.

 • 2.

  dat hiermee het maximaal aantal koopzondagen dat in 2019 aangewezen kan worden bereikt is:

   

 • grondgebied voormalig gemeente Leerdam: 14 april, 22 april, 30 mei, 7 juli, 4 augustus, 8 september, 1 december, 22 december.

 • grondgebied voormalig gemeente Vianen: 6 januari, 13 januari, 20 januari, 27 januari, 3 februari, 10 februari, 17 februari, 30 mei, 8 december, 15 december, 22 december, 29 december.

 • 3.

  Dat dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit aanwijzing koopzondagen 2019 Vijfheerenlanden”.

 

Leerdam, 26 februari 2019,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

Mw. N. van Ameijde-Poortman

de burgemeester (wnd.),

J.P.J Lokker