Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Vlaginstructie 2019 gemeente Molenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVlaginstructie 2019 gemeente Molenlanden
CiteertitelVlaginstructie Molenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVlaginstructie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.rijksoverheid.nl

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-54971

1000140

Tekst van de regeling

Intitulé

Vlaginstructie 2019 gemeente Molenlanden

 

Het college van Molenlanden besluit de Vlaginstructie Molenlanden vast te stellen.

 

Reguliere vlagmomenten

31 januari (1 februari): Verjaardag prinses Beatrix (BV);

27 april (26 april): Koningsdag (UV);

4 mei: Dodenherdenking (UV);

5 mei: Bevrijdingsdag (UV);

17 mei (18 mei): Verjaardag koningin Máxima (BV);

laatste zaterdag in juni: Veteranendag (UV);

15 augustus (16 augustus): Formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV);

7 december (8 december): Verjaardag prinses Catharina-Amalia (BV);

15 december (16 december): Koninkrijksdag (BV).

 

*BV = beperkt vlaggen

*UV = uitgebreid vlaggen

*datum tussen haakjes indien de oorspronkelijke datum op een zondag valt

 

Incidentele vlagmomenten

Bij bijzondere incidentele vlagmomenten zal de landelijke vlaginstructie worden gevolgd.

 

Vlaglocaties

Bij beperkt vlaggen wordt gevlagd bij de werklocaties in Hoornaar en Groot-Ammers.

Bij uitgebreid vlaggen wordt naast de twee werklocaties vanaf de kerktorens gevlagd.

 

 

Vastgesteld tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van Molenlanden op

8 januari 2019.

De secretaris,

drs F. Jonker

De burgemeester,

D. van der Borg (waarnemend)