Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201901-03-2020nieuwe regeling

27-02-2019

gmb-2019-51701

653349

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein 2019

De burgemeester van IJsselstein;

overwegende:

dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.77 Algemene plaatselijke verordening IJsselstein 2016 kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht ;

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers ;

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

dat het aanwijzen van deze gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2.77 Algemene plaatselijke verordening IJsselstein 2016 en artikel 3 Politiewet 2012;

Besluit:

 • De volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waar, met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, met camera's toezicht wordt gehouden:

  • Locatie Televisiebaan ter hoogte van Studio 10

  • Locatie Televisiebaan ter hoogte van de kruising met De Poortdijk

  • Locatie Journaalpad

  • Locatie Het Podium

  • Locatie brug Overtoom- Benschopperstraat

  • Locatie Voorstraat- Kerkstraat – Walstraat

  • Locatie Voorstraat – Weidestraat – Schuttersgracht

  • Locatie Vingerhoekhof

  • Locatie brug over de IJssel

  • Locatie De Plaats – Weidestraat – Benschopperstraat – Kloosterstraat – Utrechtsestraat

  • Locatie Basiliekpad – tramhalte

  • Locatie Winkelcentrum Clinckhoeff – Libra - De Clinckhoeff – parkeerplaats Clinckhoeff

  • Locatie Sportpark IJsseloever parkeerplaats ter hoogte van sporthal IJsseloever

 • Inzake de aangewezen gebieden worden de beelden live uitgekeken indien nodig in verband met handhaving van de openbare orde.

 • De camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

 • De opgenomen beelden worden bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte.

 • De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

 • De opgenomen beelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot 1 maart 2020.

 

IJsselstein, 27 februari 2019

Mr. P.J.M.van Domburg

De burgermeester IJsselstein