Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Benoeming commissieleden bezwaarschriftencommissie personele zaken Werkorganisatie Druten Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBenoeming commissieleden bezwaarschriftencommissie personele zaken Werkorganisatie Druten Wijchen
CiteertitelBenoeming commissieleden bezwaarschriftencommissie personele zakenWerkorganisatie Druten Wijchen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201901-01-2019Nieuwe regeling

18-02-2019

bgr-2019-221

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoeming commissieleden bezwaarschriftencommissie personele zaken Werkorganisatie Druten Wijchen

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen;

 

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

De volgende commissieleden te benoemen:

  • -

    De heer mr. J.M.M.B. Maes te Vlijmen, voorzitter van de commissie;

  • -

    de heer mr. H.S.P. Stuiver te De Meern, lid van de commissie;

  • -

    mevrouw mr. C.E. Wolf te Wesepe, lid van de commissie.

de commissie vervult haar werkzaamheden conform de Regeling behandeling van bezwaarschriften personele zaken Werkorganisatie Druten Wijchen.

 

Dit besluit treedt in werking nadat het is bekendgemaakt en werkt terug t/m 1 januari 2019.

 

Aldus besloten op 18 februari 2019,

het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

mr. drs. A.J.E.M.Buise-Jansen

secretaris

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter