Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Delegatiebesluit Wabo en Wet BAG gemeente Molenlanden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Wabo en Wet BAG gemeente Molenlanden 2019
CiteertitelDelegatiebesluit 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDelegatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201901-01-2019Nieuwe regeling

05-02-2019

gmb-2019-48696

1000787

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Wabo en Wet BAG gemeente Molenlanden 2019

 

De raad van de gemeente Molenlanden

 

gelezen het voorstel van het college over bovenstaand onderwerp;

 

besluit:

 

 • 1.

  de bevoegdheid ex artikel 6.12, leden 1 en 2 Wet ruimtelijke ordening , te delegeren aan het college van Burgemeester en wethouders, voor zover deze betrekking heeft op een omgevingsvergunning, overeenkomstig artikel 6.12 derde lid Wet ruimtelijke ordening;

 • 2.

  de bevoegdheden genoemd in artikel 6 van de Wet basisadministraties adressen en gebouwen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  het delegatiebesluit Wet ruimtelijke ordening Giessenlanden, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Giessenlanden op 26 juni 2008, het Delegatiebesluit Wabo, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenwaard op 26 maart 2013 en het Delegatiebesluit BAG, eveneens vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenwaard op 26 maart 2013, per 1 januari 2019 in te trekken;

 • 4.

  dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Molenlanden, gehouden op 5 februari 2019.

 

de griffier,

 

drs. M.A.J. Teunissen

 

de voorzitter,

 

D.R. van der Borg