Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de gebiedsaanwijzing ter voorkoming en ter wering van hinderlijk drankgebruik en ter wering van verzameling van personen in verband met drugs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de gebiedsaanwijzing ter voorkoming en ter wering van hinderlijk drankgebruik en ter wering van verzameling van personen in verband met drugs
CiteertitelGebiedsaanwijzing ter voorkoming en ter wering van hinderlijk drankgebruik en ter wering van verzameling van personen in verband met drugs
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2002nieuwe regeling

03-12-2002

gmb-2019-39398

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de gebiedsaanwijzing ter voorkoming en ter wering van hinderlijk drankgebruik en ter wering van verzameling van personen in verband met drugs

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 18 december 2002 beschikbaar via het plaatselijke huis-aan-huisblad.]

 

Artikel 2.4.4b van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam luidt als volgt:

 

Artikel 2.4.4b Hinderlijk drankgebruik

 • 1.

  Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van een door burgemeester en wethouders aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste en in het vierde lid geldt niet voor:

  • a.

   Een terras en aanhorigheid dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.3.8;

  • b.

   De plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 38, tweede lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 3.

  De burgemeester kan in een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2, lid 1, of in een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.5, lid 1, onder door hem te stellen voorwaarden ontheffing verlenen van het in het eerste lid of in het vierde lid gestelde verbod.

 • 4.

  Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van de navolgende gebieden, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

  • a.

   elk gebied binnen een straal van 100 meter rond een bus- of tramhaltepaal of een taxistandplaats, schoolpleinen, kinderspeelplaatsen, speelvelden, delen van de weg waarop kinderstraatmeubilair is geplaatst, zandbakken en trapvelden, alsmede het gebied dat om een dergelijk object is gelegen, te weten het gebied binnen een afstand van 50 meter van de buitenste grenzen van dat object.

Artikel 3.3.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam luidt als volgt:

 

Artikel 3.3.3 Verzameling van personen in verband met drugs

 • 1.

  Het is verboden op of aan wegen, die door de burgemeester zijn aangewezen indien de openbare orde dat in verband met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, naar zijn oordeel noodzakelijk maakt, aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet als de verzameling personengeen verband houdt met het openlijk gebruik van en/of de handle in middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

 • 3.

  Een ieder, die zich bevindt in een verzameling van personen als in het eerste lid bedoeld, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door deze aangewezen richting te verwijderen.

Met ingang van de dag waarop het Nieuwe Stadsblad deze publicatie plaatst verschijnt, gelden de verboden als bedoeld in artikel 2.4.4b, lid 1 en in artikel 3.3.3, lid 1 in gebieden gelegen binnen de gemeente Schiedam, zoals hierna is aangegeven:

 

1) Binnenstad en daaraan grenzende wijken

het gebied omsloten door de Broersvest, Koemarkt, het water van de Buitenhaven, het water van de Nieuwe Haven, het water van de Noordvestgracht, het water van de Schie, het Overschieseplein, de Overschiesestraat, de Emmastraat, de Singel en het Emmaplein, genoemde wegen en het plein zelf (voor zover grenzend aan het gebied) daaronder begrepen en de genoemde wateren daarvan uitgesloten

 

aan te wijzen als zijnde een gebied

 • waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (2.4.4b. APV)

2) Parkweg en de omgeving van metrostation Parkweg

 • a)

  de Parkweg, gelegen tussen de Noordvest en de spoorlijn Schiedam-Hoek van Holland (dus inclusief de brug over de Noordvestgracht);

 • b)

  de Burg Honnerlage Gretelaan en wel die gedeelten die gelegen zijn binnen 300 meter van de Parkweg;

 • c)

  het gebied omsloten door de Burgemeester van Haarenlaan, Parkweg en de Klaas Katerstraat, genoemde wegen zelf (voor zover grenzend aan het gebied) daaronder begrepen;

aan te wijzen als zijnde een gebied

 • waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (2.4.4b. APV)

 • d)

  de Parkweg, gelegen tussen de Noordvest en de Mgr. Nolenslaan (dus inclusief de brug over de Noordvestgracht) en het Dr. W. Dreesplein;

 • e)

  de Burg Honnerlage Gretelaan en wel die gedeelten die gelegen zijn binnen 300 meter van de Parkweg;

aan te wijzen als zijnde een gebied

 • waarin het verboden is op of aan de weg aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen in verband met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet (3.3.3. APV)

 

3) Omgeving NS-Station Schiedam-Centrum

de wegen Parallelweg, Stationsplein, Prof. Kamerling Onneslaan en wel het gedeelte tussen huisnummer 171 en de Overschieseweg, De Horvathweg en de Overschieseweg tussen de Prof. Kamerling Onneslaan en de Parallelweg;

 

aan te wijzen als gebied:

 • waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (2.4.4b. APV)

 • waarin het verboden is op of aan de weg aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen in verband met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet (3.3.3. APV)

4) Omgeving NS-Station Schiedam-Nieuwland

de wegen Nieuwe Damlaan en wel het gedeelte tussen de Burg. van Haarenlaan en het Bijdorpplein, Van der Duijn van Maasdamstraat, Johan de Witsingel en wel het gedeelte tussen de Van Hallstraat en het NS-station, de Schimmelpennickstraat en het Bijdorpplein, dit alles inclusief het fiets- voetgangersviaduct over de Nieuwe Damlaan;

 

aan te wijzen als gebied:

 • waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (2.4.4b. APV)

 • waarin het verboden is op of aan de weg aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen in verband met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet (3.3.3. APV)

5) Omgeving Troelstralaan en de omgeving van metrostation Troelstralaan

het gebied omsloten door de Burgemeester van Haarenlaan, Vlaardingerdijk, Nieuwe Damlaan, Burg. Honnerlage Gretelaan, Thorbeckesingel, Mgr. Nolenslaan, Dr Wibautplein, Dr Wibautstraat en de Ruijs de Beerenbroucklaan, genoemde wegen zelf (voor zover grenzend aan het gebied) daaronder begrepen;

 • a.

  de Rembrandtlaan en wel dat gedeelte dat gelegen is binnen 100 meter van de Vlaardingerdijk;

aan te wijzen als gebied:

 • waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (2.4.4b. APV)

 • waarin het verboden is op of aan de weg aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen in verband met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet (3.3.3. APV)

6) Omgeving metrostation Vijfsluizen

 • a)

  de Vlaardijkerdijk en wel het gedeelte dat gelegen is tussen de op- en afritten van de A4;

 • b)

  de Karel Doormanweg, inclusief

  • i.

   het parkeerterrein en het voorplein gelegen tussen metrostation Vijfsluizen en de Karel Doormanweg;

  • ii.

   het voorplein bij en het tunnelgebouw van De Beneluxtunnel, alsmede de zogenaamde fietstunnel van de Beneluxtunnel;

aan te wijzen als gebied:

 • waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (2.4.4b. APV)

 • waarin het verboden is op of aan de weg aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen in verband met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet (3.3.3. APV)

7) Omgeving Hoofdplein

het gebied omsloten door de Havendijk, de Voorhavenkade, het Hoofdplein, en de Maasboulevard, althans het gedeelte van de Maasboulevard gelegen tussen het Hoofdplein en de Havendijk, genoemde wegen zelf (voor zover grenzend aan het gebied) daaronder begrepen;

 

aan te wijzen als zijnde een gebied

 • waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (2.4.4b. APV)

8) Omgeving tram- en bushalten

elk gebied gelegen binnen een straal van 100 meter rond een bus- of tramhaltepaal

 

aan te wijzen als gebied:

 • waarin het verboden is op of aan de weg aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen in verband met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet (3.3.3. APV).

9) Omgeving Schiedam-Oost, Schiedam-Zuid en Schiedam-West

het gebied omsloten door het water van de Nieuwe Maas, de Mercuriusweg, de Gustoweg, de Van Berckenrodestraat, de Nieuw Mathenesserstraat, de Van Deventerstraat, Rotterdamsedijk, de Koemarkt, het water van de Buitenhaven, het water van de Nieuwe Haven, de Vlaardingerdijk, de Autosnelweg (Rijksweg) A4, genoemde wegen zelf daaronder begrepen, voor zover nog niet begrepen in de gebiedsaanwijzingen als bedoeld onder 1 tot en met 8

 

aan te wijzen als gebied:

 • waarin het gedurende de periode van 21 december 2002 00.00 uur tot en met 31 december 2002, 22.00 uur verboden is op de weg alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (2.4.4b. APV)