Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Lijst van subsidieplafonds 2019 t.b.v. de Gemeentebegroting Wageningen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLijst van subsidieplafonds 2019 t.b.v. de Gemeentebegroting Wageningen 2019
CiteertitelDe subsidieplafonds 2019 t.b.v. gemeentebegroting Wageningen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-201931-12-2019De subsidieplafonds 2019 t.b.v. gemeentebegroting Wageningen 2019

18-12-2018

gmb-2019-35813

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijst van subsidieplafonds 2019 t.b.v. de Gemeentebegroting Wageningen 2019

 

Toelichting: In de Algemene Subsidieverordening is in artikel 1.7 opgenomen dat de door de raad vastgestelde programma’s en de daaronder vallende producten als subsidieplafond gelden.

Daarnaast heeft het college de bevoegdheid om op basis van lid 2 van art. 1.7 subsidieplafonds vast te stellen.

In deze bijlage worden de subsidieplafonds bekendgemaakt van de beschikbare budgetten voor de subsidieregelingen (voor zover aanwezig) en wordt aangeven welk bedrag als subsidieplafond geldt voor 2019. De verdeling van de subsidieplafonds vindt plaats volgens de criteria, die in de subsidieregeling zijn opgenomen of hetgeen in artikel 1.7 in lid 3 is opgenomen.

 

FCL-nummer

Product

Nadere regels

Subsidieplafond 2019

43186110/01020

Subsidie schoolbegeleiding

 

Nadere regels Subsidie Schoolbegeleiding Wageningen

€ 108.564,-

43283166/01020

Binnensportverenigingen sporthal De Vlinder

Subsidieregeling verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties

€ 88.212,-

43283171/01022

Binnensportverenigingen

sportzaal De Tarthorst

Subsidieregeling verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties

€ 16.600,-

43283191/01022

Sporthal De Aanloop

 

Subsidieregeling verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties

€ 0,-

43283145/01020

 

Sporthal Het Binnenveld

Geen

 

€ 12.250,-

43283298/01020

Kunstgras/atletiekbaan

Geen

€ 50.898,-

43283410/01020

43283420

Zwemverenigingen

Geen

€ 111.353,-

43283430/01020

Gehandicaptensport

Geen

€ 12.475,-

43283490/01020

Buurtsportcoaches

Nadere regels buurtsportcoaches 2017-2020

€ 160.650

43284210/01020

Subsidie tentoonstellingen

Subsidieregeling cultuur; onderdeel kunstexposities

€ 8.693,-

 

43284510/01020

Subsidie eenmalige culturele activiteiten

Subsidieregeling cultuur; onderdeel culturele activiteiten

€ 69.856,-

 

43284510/01020

Subsidie zaalhuur Junushoff

Subsidieregeling cultuur;onderdeel zaalhuur Junushoff

€ 29.050,-

43284599/01020

Subsidie amateurkunst

Subsidieregeling cultuur; onderdeel amateurkunstbeoefening

€ 31.500,-

43284599/01020

Popcultuur

Geen subsidieregeling

€ 5.250,-

43284599/01020

Talentontwikkeling

Geen subsidieregeling

€ 5.250,-

43284599/40020

Subsidie jubilea

Subsidieregeling jubilea

€ 1.840,-

43284599/20020

Atelier-, opslag- en oefenruimte

Geen

€ 11.010,-

 

23286200/01020

 

Bevordering toerisme

Geen

€ 5.408,-

43387040/01020

Armoedebestrijding in de vorm van voedselbank, speelgoed en kledingbank

Geen

€ 15.608,-