Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horeca, Bijzondere Wetten en APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horeca, Bijzondere Wetten en APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horeca, Bijzondere Wetten en APV
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzing toezichthouder drank horeca APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 41, eerste lid, van de Drank- en Horecawet
 2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2019Nieuwe regeling

04-02-2019

gmb-2019-32163

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horeca, Bijzondere Wetten en APV

De burgemeester van de gemeente Westerwolde;

 

Gelet op:

 

dat de burgemeester op grond van het bepaalde in artikel 41, lid 1, onder b van de Drank- en Horecawet toezichthouders kan aanwijzen die met het toezicht op de naleving van die wet worden belast;

Besluit:

 • 1.

  aan te wijzen als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 41, lid 1, onder b van de Drank- en Horecawet, medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten. Het gaat hierbij om de medewerkers met de volgende functie:

   

  • Toezichthouder Drank- en Horeca, Bijzondere Wetten en APV;

 • 2.

  de directeur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten afgifte van het legitimatiebewijs op te dragen;

 • 3.

  dit besluit bekend te maken door toezending van een afschrift aan genoemde organisatie.

Aldus besloten op 4 februari 2019

Burgemeester van de gemeente Westerwolde,

J.Velema,

burgemeester