Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Wijziging Car Uwo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWijziging Car Uwo
CiteertitelWijziging Car Uwo
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpWijziging Car Uwo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201922-03-2018wijziging

22-03-2018

bgr-2019-130

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging Car Uwo

 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op vergaderstuk 2018/616 en 2018/616A

 

Besluit:  

- in te stemmen met een aantal wijziging van de de Car-Uwo als gevolg van de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2018,

de secretaris, de voorzitter,

drs. C.H.W.M. Post, mr. A.W. Kolff