Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging titel (jaartal), artikel 1 (titel), artikel 2, artikel 3, artikel 4 (titel), artikel 6 (titel), artikel 9 (titel), artikel 10 (titel), artikel 11 (titel), artikel 12 (titel) en artikel 14

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heemstede/CVDR619093/CVDR619093_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201901-06-2020Wijziging regeling

29-01-2019

gmb-2019-23747

712563

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede en de burgemeester van Heemstede, elk voor zover hun bevoegdheid strekt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van 12 januari 2016;

gelet op de hierna te noemen artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening;

besluiten vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2019

 

Artikel 1 Straatartiest en dergelijke

Als openbare plaatsen, als bedoeld in artikel 2:9, eerste lid, waarop het verboden is ten behoeve van het publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden, aan te wijzen de volgende wegen:

 • de Raadhuisstraat;

 • de Binnenweg;

 • de Jan van Goyenstraat;

 • de Zandvoortselaan;

 • het Wilhelminaplein;

 • de Camplaan ten oosten van de Heemsteedse Dreef;

 • de Blekersvaartweg, ten noorden van de Binnendoor tot aan het kruispunt met de Koediefslaan;

 • de Binnendoor;

 • de Zandvoortselaan 153 voor en om het station Heemstede-Aerdenhout;

 • het Raadhuisplein 1 voor en om het gemeentehuis.

 

Artikel 2 Aanplakborden

 • 1.

  Als aanplakborden, als bedoeld in artikel 2:42, vijfde lid, aan te wijzen:

 • het bord bij het voormalig tramhuisje op de hoek Prinsenlaan/Glipperweg;

 • het bord tegen de achterzijde van de aanwezige fietsenstallingen aan de oostzijde van het station aan de Leidsevaartweg.

 • 2.

  Als aanplakborden ten behoeve van verkiezingscampagnes, als bedoeld in artikel 2:42, vijfde lid, aan te wijzen de borden die daartoe speciaal van gemeentewege voorafgaand aan de verkiezingen worden geplaatst.

 

Artikel 3 Alcoholhoudende drank

Als gebieden, als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, aan te wijzen de locaties zoals aangegeven in de bijlage (bijlage bij artikel 3).

 

Artikel 4 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke

Als plaats, als bedoeld in artikel 2:52, waar het verboden is om zich met een fiets of bromfiets te bevinden, aan te wijzen de Valkenburgerlaan vanaf de Camplaan tot aan het Valkenburgerplein op alle woensdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

 

Artikel 5 Honden

 • 1.

  Als plaatsen, als bedoeld in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder a, waar het verboden is honden te laten verblijven of te laten lopen, aan te wijzen (verboden gebieden):

 • a.

  het gedeelte van het wandelbos Groenendaal dat ten zuiden van de Sparrenlaan, restaurant Groenendaal en de Bosbeeklaan is gelegen, met uitzondering van het als zodanig gemarkeerde voetpad vanaf de ingang bij Meer en Berg tot aan de Bosbeeklaan;

 • b.

  het weiland, gelegen ten zuiden van de Van Merlenvaart, ten westen van de Vrijheidsdreef en ten noorden en noordwesten van de Lelievijver, met uitzondering van het als zodanig gemarkeerde voetpad dat loopt over dit weiland langs de van Merlenvaart, waarvan de ingang gelegen is aan de Vrijheidsdreef, uitkomende op de Torenlaan;

 • c.

  het park bij “Het Oude Slot”, gelegen tussen de Ringvaartlaan, de Ringvaart, de Cruquiusweg en de Ir. Lelylaan. Honden mogen zich wel aangelijnd begeven vanaf de Ringvaartlaan en de parkeerplaats van “Het Oude Slot” over het als zodanig gemarkeerde voetpad naar “Het Nederhuys”, “De Theeschenkerij” en “De Trouwkapel”.

 • d.

  het Jan Stuytpad;

 • e.

  het gedeelte van het recreatiepad Heemstederveld, beginnende bij “Het Oude Slot” langs de Ringvaart richting het noorden langs het Spaarne en daarna afbuigend richting Hageveld tot aan het Jan Stuytpad;

 • f.

  Park Meermond inclusief het toegangspad vanaf de parallelweg van de Cruquiusweg.

 • 2.

  Als plaatsen, als bedoeld in artikel 2:57, tweede lid, waarop het aanlijngebod, vervat in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder b niet van toepassing is, aan te wijzen (losloopgebieden):

 • a.

  het gedeelte van het wandelbos Groenendaal dat ten noorden van de Sparrenlaan en restaurant Groenendaal en binnen de toegangshekken is gelegen;

 • b.

  het Julius Röntgenpad en het Jaagpad.

 

Artikel 6 Plaatsen verboden voor vuurwerk tijdens jaarwisseling

Als plaats, als bedoeld in artikel 2:73, eerste lid, waar het verboden is vuurwerk af te steken in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast, aan te wijzen:

 • a.

  alle plaatsen in de directe nabijheid van gebouwen met rieten daken;

 • b.

  kinderboerderij ’t Molentje en (een deel van) de Burgemeester van Rappardlaan, zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond (bijlage bij artikel 6).

 

Artikel 7 Ontsiering en stankoverlast

Als plaats, als bedoeld in 4:13, eerste lid, waar het verboden is in het artikel genoemde stoffen of voorwerpen op te slaan, aan te wijzen het hele grondgebied van de gemeente.

 

Artikel 8 Te koop aanbieden van voertuigen

Als wegen, als bedoeld in artikel 5:3, eerste lid, waarop het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen, aan te wijzen alle wegen van de gemeente.

 

Artikel 9 Kampeermiddelen en andere voertuigen

Als wegen, als bedoeld in artikel 5:6, eerste lid, aanhef, en onder a, waarop het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, aan te wijzen alle wegen van de gemeente.

 

Artikel 10 Grote voertuigen

Als plaatsen, waar het in artikel 5:8, eerste lid, vermelde verbod met betrekking tot het parkeren van grote voertuigen geldt, aan te wijzen alle openbare plaatsen in de gemeente met uitzondering van:

 • a.

  de noordzijde van de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg voor zover gelegen ten oosten van de uitmonding van de Javalaan;

 • b.

  de Industrieweg;

 • c.

  de noordzijde van de Van den Eijndekade, voor zover gelegen tussen de Industrieweg en de Nijverheidsweg.

 

Artikel 11 Overlast van fietsen of bromfietsen

Als gebied, waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, als bedoeld in artikel 5:12, eerste lid, aan te wijzen de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond (bijlage 1).

 

Artikel 12 Natuurgebieden, parken, plantsoenen en dergelijke

Als voor het publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen, als bedoeld in artikel 5:33, derde lid, aan te wijzen:

 • a.

  de Sparrenlaan;

 • b.

  de Burgemeester van Rappardlaan;

 • c.

  de Bosbeeklaan;

 • d.

  de hoofdrijbaan van de Vrijheidsdreef en de daaraan gelegen en als zodanig aangegeven parkeervoorzieningen liggende in wandelbos Groenendaal.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 januari 2016 in werking.

 

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2019.

 

Vastgesteld door het college en de burgemeester, elk voor zover hun bevoegdheid strekt, op6 januari 2016 en gewijzigd bij besluiten van 22 december 2016, 12 december 2017 en 29 januari 2019.

 

Bijlage bij artikel 3 van het Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening

 

Formele speellocaties:

 • -

  Amstellaan

 • -

  Anna Blamanlaan

 • -

  Bankastraat

 • -

  Beatrixplantsoen

 • -

  Bosboom Toussaintlaan

 • -

  Burgemeester van Rappardlaan (Kinderboerderij)

 • -

  Coby Riemersmalaan

 • -

  Constantijn Huygenslaan

 • -

  Cruquiusweg / Nijverheidsweg

 • -

  Dr. J.R. Thorbeckelaan

 • -

  Dr. Schaepmanlaan (2x)

 • -

  Eikenlaan (bibliotheek)

 • -

  Fazantenlaan

 • -

  Floradreef

 • -

  Franz Leharlaan (2x)

 • -

  Glipperweg

 • -

  Grevelingen

 • -

  Haringvliet

 • -

  Ir. Lelylaan

 • -

  Jan Miense Molenaerplein

 • -

  Javalaan

 • -

  Julius Röntgenpad

 • -

  Kohnstamlaan

 • -

  Korhoenlaan (3x)

 • -

  Laan van Insulinde

 • -

  Laan van Rozenburg

 • -

  Lieven de Keylaan

 • -

  Linge (2x)

 • -

  Meerweg

 • -

  Meijerslaan

 • -

  Overboslaan

 • -

  Park Meermond

 • -

  Provinciënlaan (2x)

 • -

  Reinier van Holylaan

 • -

  Res Novaplein

 • -

  Rhododendronplein

 • -

  Romeinlaan

 • -

  Rijnlaan

 • -

  Roosje Voslaan

 • -

  Schollevaarlaan

 • -

  Spoorzichtlaan

 • -

  Sportparklaan (3x)

 • -

  Struyckenlaan

 • -

  Van 't Hofflaan

 • -

  Von Brucken Focklaan

 • -

  Vrijheidsdreef

 • -

  Waterpark

 • -

  Zeelandlaan

 • -

  Zernikelaan

 

Overige locaties:

 • -

  alle schoolpleinen behorende bij scholen in Heemstede;

 • -

  het Groenendaalse Bos;

 • -

  het terrein direct rondom het Oude Slot (park);

 • -

  onder de Schouwbroekerbrug.

 

Bijlage bij artikel 6 van het Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

Bijlage 1 bij artikel 11 van het Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening