Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende regels voor de vervanging van archiefbescheiden (Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Oudewater)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende regels voor de vervanging van archiefbescheiden (Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Oudewater)
CiteertitelVervanginsgsbesluit archiefbescheiden gemeente Oudewater
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7 van de Archiefwet 1995
  2. artikel 6 van het Archiefbesluit 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-21459

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende regels voor de vervanging van archiefbescheiden (Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Oudewater)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater

gelet op:

 

- De regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 6 december

2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het

stellen van nadere regels omtrent vervanging

 

- Artikel 7 van de Archiefwet

 

- Artikel 6 van het Archiefbesluit

 

- Het Handboek vervanging archiefbescheiden gemeenten Woerden en Oudewater d.d.

januari 2016, versie 2.0 (als bijlage bij dit besluit bijgevoegd)

 

Besluiten:

 

Het volgende vast te stellen:

Artikel 1

  • 1.

    Om de vernietigbare analoge archiefbescheiden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016, en de te bewaren analoge archiefbescheiden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017, te vervangen door digitale reproducties, waarna de analoge archiefbescheiden 1 maand na vervanging kunnen worden vernietigd.

 

  • 2.

    Vervanging geschiedt conform de handelswijze zoals beschreven in het handboek “Vervanging archiefbescheiden gemeenten Woerden en Oudewater” d.d. januari 2016, versie 2.0, vastgesteld op 13 september 2016, welk handboek op 20 juni 2017 van toepassing is verklaard op de gemeente Oudewater.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad.

 

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Oudewater”.

 

Oudewater, 22 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater,

de secretaris, de burgemeester,

ir. W.J. Tempel mr. drs. P. Verhoeve