Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent bomen Bomenlijst Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent bomen Bomenlijst Altena 2019
CiteertitelBomenlijst Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage A Lijst bomen Bijlage B Lijst boomlijnen Bijlage C Bomenkaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de bomenlijst waardevolle tuin- en erfbomen van de gemeente Aalburg en de bomenlijst waardevolle bomen van de gemeente Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019nieuwe regeling

10-01-2019

gmb-2019-10580

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent bomen Bomenlijst Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op artikel 4:11, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2019;

 

besluit:

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • De bomenlijst waardevolle tuin- en erfbomen, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Aalburg op 15 augustus 2006;

  • De bomenlijst waardevolle bomen gemeente Woudrichem, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Woudrichem op 25 mei 2010;

 • 2.

  Vast te stellen: de Bomenlijst Altena 2019, bestaande uit de Lijst bomen (bijlage A), de Lijst boomlijnen (bijlage B) en de Bomenkaart (bijlage C).

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking.

   

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 10 januari 2019.

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

De belanghebbende die het met het bovenstaand besluit niet eens is kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Altena, Postbus 5, 4286 ZG ALMKERK. Wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan de belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit laatste kan alleen als tevens een bezwaarschrift is ingediend.