Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzen en beleid vaststellen inzake het huis der gemeente delegeren aan het college

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzen en beleid vaststellen inzake het huis der gemeente delegeren aan het college
CiteertitelAanwijzen en beleid vaststellen inzake het huis der gemeente delegeren aan het college
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Trouwen op locatie naar keuze 2014, gemeente Werkendam.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 156 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-7917

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzen en beleid vaststellen inzake het huis der gemeente delegeren aan het college

De raad van de gemeente Altena,

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

gelet op het bepaalde in artikel 147 en 156 van de Gemeentewet;

besluit
  • 1.

    Vervallen te verklaren:

    • Beleidsregel Trouwen op locatie naar keuze 2014, gemeente Werkendam, vastgesteld op 16 december 2014;

  • 2.

    De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het aanwijzen van het huis der gemeente voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van geregistreerde partnerschappen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders van Altena.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet