Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Benoeming gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Altena

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Benoeming gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Altena
CiteertitelBenoeming gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Altena
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3844

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Benoeming gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Altena

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van AB&W;

 

besluit:

 

  • 1.

    mevrouw drs. A.J.E. van der Werf-Bramer te benoemen als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Altena;

  • 2.

    dat dit besluit in werking treedt per 1 januari 2019.

     

 

Vastgesteld in de vergadering van de college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

 

  

De loco-secretaris, 

C. Verweij

 

 

de burgemeester,

M.A. Fränzel, MSc