Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen gemeente Altena

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen gemeente Altena
CiteertitelAanwijzingsbesluit medewerkers belastingen gemeente Altena
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3840

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen gemeente Altena

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) van de gemeente;

gelet op artikel 1.2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) van de gemeente;

 

 

b e s l u i t :

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaren en medewerkers:

 

 • -

  teammanager financieel advies;

 • -

  beleidsadviseur financiën;

 • -

  business/financieel controller;

 • -

  de financieel adviseur met aandachtsgebied belastingen;

 • -

  medewerker financieel advies;

 • -

  administratief secretarieel medewerker financieel advies;

 • -

  senior medewerker financieel beheer;

 • -

  medewerker financieel beheer;

 • -

  medewerker financiële administratie;

 • -

  gegevensadviseur;

 • -

  functioneel beheerder;

 • -

  teammanager publiek;

 • -

  adviseur dienstverlening;

 • -

  senior medewerker kwaliteit dienstverlening;

 • -

  medewerker burgerzaken backoffice/dienstverlening;

 • -

  allround medewerker burgerzaken/KCC;

 • -

  medewerker KCC;

 • -

  medewerker facilitaire dienstverlening;

 • -

  bode (marktmeester);

 • -

  juridisch adviseur vergunningen;

 • -

  integraal vergunning verlener;

 • -

  teammanager ondernemen;

 • -

  bedrijfscontactfunctionaris;

 • -

  beleidsadviseur ondernemen;

 • -

  evenementencoördinator;

 • -

  beleidsondersteunend medewerker ondernemen;

 • -

  ondersteunend medewerker ondernemen;

 • -

  medewerker vergunningen evenementen;

 • -

  teammanager omgeving en vastgoed;

 • -

  beleidsadviseur omgeving

 • -

  beleidsmedewerker omgeving;

 • -

  juridisch adviseur omgeving;

 • -

  juridisch medewerker omgeving;

 • -

  teammanager projectbureau;

 • -

  projectleider A;

 • -

  teammanager ruimtelijk beheer;

 • -

  beleidsmedewerker ruimtelijk beheer;

 • -

  medewerker beleidsuitvoering ruimtelijk beheer;

 • -

  beheerder ruimtelijk beheer A.

 • -

  administratief medewerker ruimte (binnen & buiten);

 • -

  teammanager Veiligheid Toezicht Handhaving;

 • -

  beleidsmedewerker vergunningen, toezicht en handhaving;

 • -

  technisch specialist bouw;

 • -

  technisch specialist milieu;

 • -

  adviseur veiligheid;

 • -

  beleidsondersteunend medewerker veiligheid;

 • -

  bouwinspecteur A;

 • -

  bouwinspecteur B;

 • -

  juridisch adviseur handhaving;

 • -

  milieu-inspecteur;

 • -

  administratief medewerker vergunningverlening & handhaving;

 • -

  allround BOA (domein I);

 • -

  havenmeester;

 • -

  teammanager buitendienst;

 • -

  coördinator buitendienst;

 • -

  medewerker buitendienst, met aandachtsgebied begraafplaatsen;

 • -

  de medewerkers van !GO B.V. te Oosterhout, aangesteld als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen, ieder voor zover het hun taak en bevoegdheid op het Milieustation betreft.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 januari 2019.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc