Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen gemeente Altena

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen gemeente Altena
CiteertitelAanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen gemeente Altena
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst moegelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 246a van de Gemeentewet
 3. artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken
 4. artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken
 5. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 63a van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201902-10-2020nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3839

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen gemeente Altena

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) van de gemeente;

 

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren en medewerkers belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

   

  • -

   teammanager financieel beheer;

  • -

   teammanager financieel advies;

  • -

   financieel adviseur met aandachtsgebied belastingen.

    

 • 2.

  aan te wijzen, de volgende personen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

   

  • -

   teammanager financieel beheer;

  • -

   teammanager financieel advies;

  • -

   financieel adviseur met aandachtsgebied belastingen;

    

    

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 januari 2019.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc