Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vergoedingen/verstrekkingen Aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vergoedingen/verstrekkingen Aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen
CiteertitelAanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen d.d.1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-20191695554

18-12-2018

gmb-2018-281727

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vergoedingen/verstrekkingen Aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen

Het college van de gemeente Vlaardingen

 

Besluit

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

tot vaststelling van het navolgende besluit:

 

Aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen

 

 

De volgende vergoedingen/verstrekkingen aan te wijzen als eindheffingsloon

 

 

 • A.

  Voor de gemeente (raad, burgemeester, wethouders en ambtenaren):

   

  • I.

   Binnen het forfait of vrije ruimte:

    

   Aangewezen werkkosten

    

   Verplichte Vergoedingen en verstrekkingen uit wet- en regelgeving:

   • Vaste onkostenvergoedingen voor burgemeester, wethouders en raadsleden

   • Tegemoetkoming ziektekosten raadsleden

   • Kosten van de verklaring omtrent gedrag

   • Contributie beroepsvereniging (wethouders, burgemeester)

  •  

  • Lokale vergoedingen en verstrekkingen:

   • Fietsregeling

   • Maaltijdverstrekking uit het bedrijfsrestaurant

   • Geschenken, cadeaus (bovenmatig: waarde > € 25 incl. BTW)

   • Diners extern gehouden (o.a. jubileum & vertrek)

   • Abonnementen parkeergarage (collegeleden)

   • Vakbondscontributie

   • Cadeaubonnen medewerkers

   • Vergoeding Juridische kosten geschillen (medewerkers)

   • Bovenmatige reiskostenvergoeding dienstreizen (> € 019 per km.)

   • Parkeerkosten t.b.v. dienstreizen

   • Verdere vergoedingen en verstrekkingen die onder de loonheffing vallen, maar waarover geen loonheffing is ingehouden.

     

  • II.

   Buiten het forfait:

    

   Vrijstellingen:

   • Reiskosten woon-werk, dienstreizen en studie (zakelijke reizen):

    • v

     Reiskostenvergoeding eigen vervoer tot € 0,19 per km.

    • v

     Reiskosten openbaar vervoer (losse kaarten, abonnementen).

   • Reis- en verblijfskosten buitenland

   • Vergoeding werkelijke kosten gebruik taxi

   • Cursussen, congressen, vakliteratuur e.d. (gericht op het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden nodig voor het werk)

   • Studie en opleiding.

   • Reiskosten vergoeding gebruik eigen vervoer dienstreizen tot max. € 0,19

   • Maaltijden bij overwerk en dienstreis

   • Teambuilding, workshops en studiedagen - extern met zakelijk karakter

   • Verhuiskostenvergoeding

   • Schadevergoeding privé eigendommen (causaal verband)

   • Assessments

   • Rentevoordeel hypothecaire leningen

   •  

  • Nihil waardering:

    

   • Ter beschikking stelling van arbo-voorzieningen (brillen, veiligheid, bureaus e.d.)

   • Verstrekken van arbo-voorzieningen, onderdeel zijnde van het arbobeleid en -plan

   • Ter beschikking stellen van werkkleding (met logo)

   • Verstrekken van consumpties, geen maaltijden

   • Personeelsfeest en recepties - intern

   • Ter beschikking stelling van voorzieningen op de werkplek (apparatuur en gereedschappen)

   • Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur inclusief vergoeding internet thuis wanneer voldaan  aan het noodzakelijkheidscriterium.

   • Ter beschikking stelling voorzieningen voor thuiswerkplek

     

 • B.

  Stroomopwaarts

   

  • I.

   Binnen het forfait of vrije ruimte

    

   Aangewezen Werkkosten

   • Maaltijdverstrekking uit het bedrijfsrestaurant

   • Vakbondscontributie

   • Kerstpakketten

   • Fietsenregeling

   • Telefoonkostenvergoeding

   • Cadeaubonnen medewerkers

   • Vergoeding Juridische kosten geschillen (medewerkers)

   • Geschenken, cadeaus (bovenmatig: waarde > € 25 incl. BTW)

   • Etentjes extern gehouden (o.a. jubileum & vertrek)

   • Bovenmatige reiskostenvergoeding dienstreizen (> € 019 per km.)

   • Parkeerkosten t.b.v. dienstreizen

   • Verdere vergoedingen en verstrekkingen die onder de loonheffing vallen, maar waar over geen loonheffing is ingehouden.

   •  

  • II.

   Buiten het forfait:

    

   Vrijstellingen

   • Reiskosten woon-werk, dienstreizen en studie (zakelijke reizen):

    • v

     Reiskostenvergoeding eigen vervoer tot € 0,19 per km.

    • v

     Reiskosten openbaar vervoer (losse kaarten, abonnementen).

   • Vergoeding werkelijke kosten gebruik taxi al dan niet met eigen bijdrage

   • Cursussen, congressen, vakliteratuur e.d. (gericht op het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden nodig voor het werk)

   • Studie en opleiding

   • Maaltijden bij overwerk en dienstreis

   • Teambuilding, workshops en studiedagen intern of extern met zakelijk karakter

   • Schadevergoeding privé eigendommen (causaal verband)

   • Ter beschikking stellen voorzieningen op de werkplek (apparatuur en gereedschappen)

   • Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur inclusief vergoeding internet thuis als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium

   • Assessments

   •  

  • III

   Nihil waardering:

   • Ter beschikking stellen van arbo-voorzieningen (brillen, veiligheid, bureaus e.d.)

   • Verstrekken van arbo-voorzieningen, onderdeel zijnde van het arbobeleid en-plan

   • Ter beschikking stellen van werkkleding (met logo)

   • Ter beschikking stellen fietsenstalling

   • Verstrekken van consumpties, geen maaltijden

   • Personeelsfeest en recepties - intern

 

 

Het aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen treedt in werking per 1 januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van het aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen d.d.1 januari 2015.