Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

VERLENGING TERMIJN CAMERATOEZICHT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERLENGING TERMIJN CAMERATOEZICHT
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Arnhem
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpCameratoezicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201801-01-2020wijziging besluit

20-12-2018

gmb-2018-281420

Tekst van de regeling

Intitulé

VERLENGING TERMIJN CAMERATOEZICHT

 

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM

 

Gelezen / overwegende dat:

 

 

De gemeenteraad van Arnhem op 1 maart 1999 heeft besloten om de binnenstad/ het uitgaansgebied van Arnhem te voorzien van een camerasysteem om zodoende verstoringen van de openbare orde en daarmee gepaard gaande strafbare feiten te voorkomen en te bestrijden.

 

De burgemeester op 29 januari 2007 van de gemeenteraad de bevoegdheid heeft gekregen om te besluiten voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op openbare plaatsen, stadions en parkeerterreinen camera's te plaatsen.

 

Gehoord hebbende de Lokale Driehoek van 5 december 2018 waarbij zowel Politie als Openbaar Ministerie nut en noodzaak van het cameratoezicht onderschrijven.

 

Gelet op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2.9.1 APV

 

BESLUIT:

 

Tot het verlengen van de termijn van cameratoezicht in het huidige cameragebied tot 1 januari 2020.

 

De burgemeester,

Ahmed Marcouch