Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent collectieve festiviteiten Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent collectieve festiviteiten Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/vlaardingen/319278/319278_7.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-280213

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent collectieve festiviteiten Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

gelet op

 

artikel 4.2, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 (APV)

 

besluit

 

 • I.

  voor het jaar 2019 de volgende dagen aan te wijzen waarop de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet gelden:

   

  • >

   Koningsnacht, vrijdag 26 april;

  • >

   Koningsdag, zaterdag 27 april;

  • >

   Haring- en Bierfeest/Loggerfestival, vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni;

  • >

   Zomerterras, zaterdag 17, 24 en 31 augustus;

  • >

   Tweede Kerstdag, donderdag 26 december;

  • >

   Oudjaarsavond, dinsdag 31 december.

 

 

 • II.

  dat op deze dagen het ten gehore brengen van muziek waarop de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn en met een hoger geluidsniveau dan is toegestaan in de nadere regels op grond van artikel 4.5, uiterlijk om 02.00 uur wordt beëindigd.

 

 • III.

  dat dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019”;

 

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Vlaardingen, 18 december 2018

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

de burgemeester,

mr. A.M.M. Jetten MSc