Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Mandaatbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201803-12-2018nieuwe regeling

03-12-2018

bgr-2018-1424

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit

Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten,

Gelet op:

Het bepaalde in titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening Jeugdhulp;

Besluit:

De gebiedsmanagers van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren te mandateren voor het toekennen/verstrekken dan wel weigeren van een individuele voorziening jeugdhulp na toegang via huisarts, medisch specialist en jeugdarts.

Deurne, 3 december 2018

Dagelijks bestuur,

H.J.Mak

de voorzitter

N. Sabir

de secretaris