Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

COLLEGEBESLUIT VUURWERKVRIJE ZONES

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCOLLEGEBESLUIT VUURWERKVRIJE ZONES
CiteertitelAanvullend aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/arnhem/418922/418922_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2018Aanvullende regeling

04-12-2018

gmb-2018-272393

211132

Tekst van de regeling

Intitulé

COLLEGEBESLUIT VUURWERKVRIJE ZONES

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

 

gelezen / overwegende de nota Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones

 

gelet op artikel 2.6.2, eerste lid Algemene Plaatselijke verordening voor Arnhem;

 

BESLUIT:

 

  • de terreinen van de Stadsparken Sonsbeek en Meijnerswijk (Meinerswijk/De Praets), evenals

  • de terreinen waar bedrijfsmatig dieren worden gehouden (zoals maneges, zorg- en kinderboerderijen, dierentuinen, dierenpensions en -asiels) en

  • zorginstellingen,

     

alle inclusief een straal van 10 meter eromheen,

aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is vuurwerk te bezigen in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast.

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,