Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent afwijkende sluitingstijden Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent afwijkende sluitingstijden Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart van de Gebiedsbegrenzing Centrum

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Nissewaard/445575/445575_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2018nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-269142

18.B.00383

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent afwijkende sluitingstijden Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2019

De burgemeester van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 2:30, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard;

 

besluit het volgende vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2019.

 

Artikel 1 Aanwijzing afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2019

 • 1.

  Voor openbare inrichtingen als bedoeld in artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard worden tijdelijk andere dan krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden vastgesteld.

 • 2.

  Op 27 april 2019 zijn inrichtingen gesloten tussen 03.00 en 06.00 uur.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid, gelden voor inrichtingen die zijn gelegen in Spijkenisse binnen de Gebiedsbegrenzing Centrum, zoals aangeduid op bijgaande kaart met Tek.nr. 01-60-1333, geen sluitingstijden.

 • 4.

  Op 1 januari 2020 gelden geen sluitingstijden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2019.

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op 4 december 2018.

De wnd. burgemeester,

G. Veldhuijzen

Bijlage 1: Kaart van de Gebiedsbegrenzing Centrum, met Tek.nr. 01-60-1333, genoemd in artikel 1 derde lid

Kaart van de Gebiedsbegrenzing Centrum