Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Aanwijzingsbesluit parkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren Texel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBetaald parkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/CVDR334246/CVDR334246_2.html
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/CVDR470901/CVDR470901_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2021Nieuw aanwijzingsbesluit

04-12-2018

gmb-2018-263769

447

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren

Het college van burgemeester en wethouders van Texel:

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet:

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Texel en de artikelen 2 en 8 van de Verordening Parkeerbelastingen;

 

B E S L U I T:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit parkeren, waarin is opgenomen:

de plaatsen waar, alsmede het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd (deel 1);

de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening en artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen (deel 2);

 

 

Hoofdstuk 1 Plaats en tijdstip en wijze van betaald parkeren

Artikel 1 Plaatsen en parkeerduur

Op de gebieden die met blauw en met groen (schuin gearceerd) zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen 2017DB, 2017DH, 2017DW, 2017DK, 2017DC, 2017OE, 2017OU, 2017S9 en 2017S20 dient voor het parkeren van een voertuig belasting te worden betaald als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening Parkeerbelastingen.

De maximale parkeerduur bedraagt twee uur op de met blauw aangegeven gebieden en is onbeperkt op de met groen (schuin gearceerd) aangegeven gebieden.

 

Artikel 2 Tijdstippen

Voor het parkeren van een voertuig op de onder 1 vermelde weggedeelten dient belasting te worden betaald van maandag tot en met zondag tussen 08:00 uur en 20:00 uur.

 

Artikel 3 Wijze van betalen

 • 1.

  De voldoening van de parkeerbelasting in de gebieden genoemd onder 1 geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het gebruik van een door de automaat geaccepteerde bankpas. Bij het in werking stellen moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven bij de parkeerapparatuur, in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • 2.

  Voor het voldoen van de parkeerbelasting kan tevens gebruik worden gemaakt van belparkeren (GSM parkeren). Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij de belparkeerprovider waarmee de gemeente Texel via het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten een overeenkomst heeft gesloten en dient hij te beschikken over een geldig account van de belparkeerprovider. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door het nummer van het verkooppunt, met gebruikmaking van een mobiele telefoon, door te geven aan de belparkeerprovider.

 • 3.

  Onderdeel van het betaalproces is het invoeren van het kenteken van het voertuig in de parkeerapparatuur. Het kenteken wordt dan vastgelegd in het Nationaal Parkeer Register en kan door de heffingsambtenaar worden opgevraagd om zeker te stellen dat sprake is van een geldig parkeerrecht. Van de betaling wordt aan parkeerder op verzoek een kwitantie afgegeven.

 

Hoofdstuk 2 Plaats en tijdstip waar met een vergunning c.q. vignet mag worden geparkeerd

Artikel 1 Plaatsen en parkeerduur

Op de hierna te noemen plaatsen en weggedeelten mag worden geparkeerd met een vergunning (alle varianten van het Texelvignet, bewonersparkeerkaart, bezoekersparkeerkaart of bedrijvenparkeerkaart) als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening.

 

A. Texelvignet

Het Texelvignet is bedoeld voor het parkeren op de met blauw en met groen (schuin gearceerd) en met geel (schuin gearceerd) aangegeven plaatsen en weggedeelten op de tekeningen 2017DB, 2017DH, 2017DW, 2017DK, 2017DC, 2017OE, 2017OU, 2017S9 en 2017S20 met de daarbij aangegeven parkeerduur.

Indien op een plaats of weggedeelte een maximale parkeerduur van toepassing is, dan dient de vergunning gebruikt te worden in combinatie met een parkeerschijf.

 

B. Bewonersparkeerkaart 1

De bewonersparkeerkaart 1 is bedoeld voor het parkeren door bewoners op de met blauw in combinatie met zwart (schuin gearceerd) aangegeven plaatsen en weggedeelten. Op de tekeningen 2017DB Den Burg centrum, 2017DK De Koog Brink en Heemskerckstraat Oudeschild 2017OU.

De parkeerduur op deze gebieden is met bewonerskaart 1 onbeperkt.

 

C. Bewonersparkeerkaart 2.

De bewonersparkeerkaart 2 is bedoeld voor het parkeren door bewoners op het met geel (schuin gearceerd) aangegeven gebied op de tekening 2017DB Den Burg Thijsselaan en omgeving.

De parkeerduur op dit gebied is met bewonerskaart 2 onbeperkt.

 

D. Bezoekersparkeerkaart.

De bezoekersparkeerkaart is bedoeld voor het parkeren ten behoeve van bezoekers op het met geel (schuin gearceerd) aangegeven gebied op de tekening 2017DB Den Burg Thijsselaan en omgeving .

De maximale parkeerduur op dit gebied bedraagt twee uur. Deze vergunning dient gebruikt te worden in combinatie met een parkeerschijf.

 

E. Bedrijvenparkeerkaart.

De bedrijvenparkeerkaart is bedoeld voor het parkeren van bedrijfsvoertuigen op de plaatsen en weggedeelten die met blauw, groen gearceerd en geel gearceerd zijn aangegeven op de in hoofdstuk 2, artikel 1 onder sub A van dit besluit genoemde tekeningen met de daarbij aangegeven parkeerduur.

Indien op een plaats of weggedeelte een maximale parkeerduur van toepassing is, dan dient de vergunning gebruikt te worden in combinatie met een parkeerschijf.

 

Artikel 2 Tijdstippen

Een vergunning, vignet of parkeerkaart als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 1 (sub A tot en met E) vermelde plaatsen en weggedeelten is noodzakelijk van maandag tot en met zondag tussen 08:00 uur en 20:00 uur.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Het Aanwijzingsbesluit parkeren van 22 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit parkeren Texel”.

 

burgemeester en wethouders van gemeente Texel,

de secretaris, de burgemeester,

E. van der Bruggen, M.C. Uitdehaag

Bijlage Overzicht gebieden betaald parkeren op Texel

Betaald parkeren Den Burg

Betaald parkeren De Koog

Betaald parkeren De Cocksdorp

Betaald parkeren Oosterend

Betaald parkeren De Waal

Betaald parkeren Oudeschild

Betaald parkeren Den Hoorn

Betaald parkeren strandslagen Paal 9 Paal t/m Paal 17

Betaald parkeren strandslagen Paal 21 t/m Paal 33