Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.
CiteertitelAanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drechterland/CVDR613623/CVDR613623_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2018Nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-260974

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.

Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland,

 

gelet op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte en de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

gelet op artikel 5:6 lid 1 a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drechterland;

Besluit:

Alle openbare plaatsen binnen de bebouwde kom van de gemeente Drechterland aan te wijzen, als plaatsen waar het verboden is een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.

 

Dit besluit treedt in werking nadat het op de voor de gemeente Drechterland gebruikelijke wijze is bekend gemaakt.

 

Aldus vastgesteld op 27-11-2018

Burgemeester en wethouders van Drechterland

De secretaris,

L.Maarleveld

De burgemeester,

M.Pijl