Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Aanwijsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit
CiteertitelAanwijsbesluit stationsgebied Coevorden 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR605710/CVDR605710_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2018Nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-260714

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden

 

Overwegende, dat

- het in het belang van het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voetpaden en fietsstallingen, noodzakelijk wordt geacht om een gebied aan te wijzen waar nadere regels ten aanzien van het verwijderen van verkeerd en of te lang gestalde (brom)fietsen, wrakken en (brom)fietswrakken van toepassing zijn;

- structureel in het aan te wijzen gebied fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten worden geplaatst;

- er fietsen langer dan tien dagen in de daarvoor bestemde ruimten worden geplaatst en de ruimten daardoor onevenredig worden geclaimd in tijd.

 

Gelet het collegeadvies, team Economie en Leefbaarheid, d.d. 1 november 2018;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 5:12 lid 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2017;

 

 

Besluit:

 

  • aan te wijzen het stationsgebied te Coevorden zoals opgenomen op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatiekaart;

 

 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijsbesluit stationsgebied Coevorden 2018”.

 

Behorende bij besluit “Aanwijsbesluit stationsgebied Coevorden 2018”

 

 

 

Coevorden, 13 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders

Secretaris Burgemeester

B.M. de vries B.J. Bouwmeester

Coevorden, 13 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders

Secretaris Burgemeester

B.M. de vries B.J. Bouwmeester