Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR 2018
CiteertitelAanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/home/aanwijsbesluiten_3259/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201807-06-2019Nieuw aanwijsbesluit

15-11-2018

bgr-2018-1366

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR 2018

 

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking

Rivierenland (hierna: BSR);

 

gelet op artikel 18, onderdeel f, van voornoemde gemeenschappelijke regeling;

 

BESLUIT:

 

de manager Backoffice & Waarderen aan te wijzen als invorderingsambtenaar van BSR, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland.

 

Als plaatsvervangend invorderingsambtenaar van BSR wordt aangewezen de directeur BSR.

 

Dit besluit treedt in werking per 15 november 2018 en kan worden aangehaald als ‘’Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR’’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

 

G.J.A. Nieuwenhuis, Voorzitter

 

G.M. Scholtus, Directeur