Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR 2018
CiteertitelAanheffingsbesluit heffingsambtenaar BSR 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=4463&f=eff61775ae9da1f58ab25b6113d7daf9&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2018Gewijzigd aanwijsbesluit

15-11-2018

bgr-2018-1364

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR 2018

 

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking

Rivierenland (hierna: BSR);

 

gelet op artikel 18, onderdeel f, van voornoemde gemeenschappelijke regeling;

 

BESLUIT:

 

de manager Gegevensbeheer aan te wijzen als heffingsambtenaar van BSR, bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland.

 

Als plaatsvervangend heffingsambtenaar van BSR wordt aangewezen de manager Klantenservice & ICT.

 

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2019 en kan worden aangehaald als ‘’Aanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR’’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

 

G.J.A. Nieuwenhuis, Voorzitter

G.M. Scholtus, Directeur