Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming BSR 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming BSR 2018
CiteertitelAanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming BSR 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/home/aanwijsbesluiten_3259/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2018Nieuw aanwijsbesluit

15-11-2018

bgr-2018-1361

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming BSR 2018

 

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking

Rivierenland (hierna: BSR);

 

gelet op artikel 37 Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

BESLUIT:

de teamleider Ontwikkeling & Ondersteuning aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Als plaatsvervangend FG van BSR wordt aangewezen de auditor van BSR.

Dit besluit treedt in werking per 15 november 2018 en kan worden aangehaald als ‘’Aanwijsbesluit FG BSR’’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

G.J.A. Nieuwenhuis, Voorzitter

G.M. Scholtus, Directeur